Várható adóváltozások 2013 – II. rész – ÁFA, illeték, helyi adók

Előző bejegyzésünkből megtudhatták, hogyan változhatnak a jövő évtől a személyi jövedelemadó, a társasági adó szabályai. Jelen írásunkban szeretnénk bemutatni azokat a javaslatokat, amelyek az illetékre az általános forgalmi adóra és a helyi adókra vonatkoznak. Az ezzel kapcsolatos törvényjavaslat már az Országgyűlés előtt van.

Illeték

Az illetékről szóló törvény módosítása egyszerűsítené az öröklési és az ajándékozási illeték megállapítását. Ezekhez ugyanis két illetékkulcsot rendelne, – attól függően, hogy lakástulajdon szerzéséhez kapcsolódik vagy sem – viszont nem lenne jelentősége sem a rokonsági foknak, sem a szerzett vagyon értékének.
Az öröklési és az ajándékozási illeték általános mértéke 18 %-os, amelyik lakástulajdonhoz kapcsolódik az pedig 9 %-os lenne a javaslat szerint.
Az egyenes ági rokonok közötti vagyonszerzés jellegétől és értékétől függetlenül mentesülne a vagyonszerzési illeték alól.

A benyújtott törvényjavaslat kibővítené az egyenes ági rokonokat megillető értékhatártól független illetékmentességet az özvegyek öröklésére is.

Kedvező ponton módosulna az illetéktörvény az ún. negatív illetékalap után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettséggel kapcsolatban. Ezentúl ugyanis nem kellene illetéket fizetni abban az esetben, ha cserét pótló vétel esetén alacsonyabb forgalmi értékű lakást vásárolunk, mint az általa értékesített lakás értéke.

Az első lakást szerző fiatalok támogatása érdekében a javaslat a jelenleg hatályos szabályozás szerinti 8 millió Ft-os értékhatárt 15 millió Ft-ra emeli, és az illetékkedvezmény maximumot megszünteti.
A 35 éven aluli fiatalok első lakásszerzésük után a fizetendő illeték felét lennének kötelesek megfizetni, ha a lakástulajdonuk forgalmi értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Efölött az értékhatár fölött viszont már nem lenne illetékkedvezmény.

A javaslat szerint kibővülne a termőföld-szerzéshez kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség alanyi köre, ami azt jelentené, hogy a kedvező szabályt a családi gazdálkodók is alkalmazhatnák a jövőben.

Általános forgalmi adó

Könnyítési javaslat szerepel az áfa törvény módosítására irányuló tervezetben az üzletágak átruházásával kapcsolatban. A törvényben előírt feltételek megléte esetén ugyanis nem keletkezne áfa fizetési kötelezettség az átadáskor. Ezzel a lépéssel a vállalkozások kedvezőbb likviditási helyzetbe kerülhetnek, hiszen nem terheli őket olyan adóösszeg, amelyet utólag úgyis levonhatnak.

Pontosításra kerül a törvényben, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem keretében a közszolgáltató által teljesített szolgáltatásnyújtások közül az étkeztetés adóköteles szolgáltatásnyújtásnak minősül, ha az annak fejében járó ellenérték külön térítendő meg.

A benyújtott javaslat, – a 2008/8/EK tanácsi irányelvre hivatkozva – a közlekedési eszköz nem adóalany személynek történő, hosszú távú bérbeadása esetén a teljesítési helyet megváltoztatná a jelenleg hatályoshoz képest. Eddig ugyanis ezen szolgáltatások teljesítési helye a szolgáltatásnyújtó gazdasági célú letelepedettsége alapján került megállapításra, míg a jövőben az azt igénybevevő letelepedése, állandó telephelye vagy szokásos tartózkodási helye határozná meg.

A jövőben lehetőség lenne, hogy az adóalany választása szerint az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot alkalmazza az adó forintra történő átszámítására, amennyiben az külföldi pénznemben kifejezett. Erről az állami adóhatósághoz bejelentést kell tenni, melytől az adóalany a választás évét követő naptári év végéig nem térhet el.

A számlázással kapcsolatban a törvény több ponton módosulna. Egyrészt, nem vonatkozna számla kibocsátási kötelezettség a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésére kapott előleg esetén. Másrészt, a Közösségen belüli termékértékesítésről, illetve olyan határon átnyúló szolgáltatásoknál, ahol a fordított adózás keretében az igénybevevő alany az adófizetésre kötelezett, a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kellene kibocsátani.

Helyi adók

A helyi adókról szóló törvényjavaslat szerint minden önkormányzatnak adatszolgáltatási kötelezettsége lesz a településen bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, az alkalmazható mentességekről és a kedvezményekről a Magyar Államkincstár felé. Az adatokból egy országos adatbázis készül, ahol minden adózó megtalálja a szükséges információkat az adókötelezettségének teljesítéséhez.

A javaslat pontosítja az építőipari vállalkozások esetén az ideiglenes tevékenység időtartamát, ami a tevékenység megkezdésének napjától, a megrendelő teljesítés elfogadásának napjáig fog tartani.

A tervezet rendezi azon adófizetési kötelezettség forintban történő meghatározását, amikor az adóalany a forinttól eltérő devizanemben vezeti a könyveit. Jelenleg a törvény nem tartalmazott erre az esetre nézve rendelkezéseket, hogy milyen árfolyamon kell átszámolni az adatokat az adókötelezettség megállapításához. A jövőben viszont az adóév utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell forintra átszámítani az adóbevallás adatait.

A várható adóváltozásokkal kapcsolatos sorozatunkat következő része az adózás rendjét érintő változásokat fogja taglalni.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Megjelenítve 2 hozzászólás

 1. 35 év alatti fiatal 2/9 örökölt lakástulajdonát eladva, egy éven belül vásárol egy /a nagyszülő által haszonélvezettel terhelt / lakást a tulajdonostól, aki nem a nagyszülő.
  Kérdés: illetéket 2013-ban is a különbözet után kell fizetni? A csökkentett áron?

  Hozzászólás
  • Kedves Katinka!

   Lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy az azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének a különbözete lesz. Kedvező ponton módosulhat az illetéktörvény az ún. negatív illetékalap után fizetendő visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettséggel kapcsolatban. Ezentúl ugyanis nem kellene illetéket fizetni abban az esetben, ha cserét pótló vétel esetén alacsonyabb forgalmi értékű lakást vásárolunk, mint az általa értékesített lakás értéke.

   Üdvözlettel

   Bodnár Andrea

   Hozzászólás
Vissza az oldal tetejére