Telefonadó – Közeleg az első megnövelt összegű számla befizetésének időpontja

A 2012. július 1-jétől hatályba lépett távközlési adó szorosan illeszkedik ahhoz a napjainkban jól kivehető adóstruktúra átalakuláshoz, amely a forgalmi-fogyasztási adók szerepét növeli a munkát terhelő közterhek csökkenése mellett.
Bár az adó alanya a szolgáltató, nem lehet kétséges számunkra, hogy az adót legtöbb esetben mégis az előfizető fizeti majd meg, hiszen egyes szolgáltatók már be is építették azt az árképzésükbe.
Az alábbiakban választ kaphatunk arra, hogy tulajdonképpen mire is számíthatunk a jövőben a telefonadót illetően.

Az elfogadott törvény szerint hívásonként minden megkezdett perc után 2 Ft-ot kell majd fizetni a szolgáltatónak. Az adó meghatározása percalapon történik, függetlenül attól, hogy a szolgáltató az előfizetőnek másodperc, perc vagy annál nagyobb időtartam alapján számláz.
Az adókötelezettség valamennyi nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra, így a vezetékes, mobiltelefon és az internet alapú szolgáltatások nyújtására is kiterjed.
Az elküldött üzeneteket szintén 2 Ft/darab adó terheli júliustól. Az üzenetek száma szempontjából nem az a lényeges, hány alkalommal küld smst az előfizető, hanem az számít, hogy az adott üzenet terjedelme alapján, hány darab kiszámlázható egységre bontható.

Tulajdonképpen a szolgáltató hálózatához tartozó összes hívószámról indított hívás időtartama és üzenet adóalapot képez, függetlenül attól, hogy az előfizető a hívásért, üzenetért fizet – e a szolgáltatónak vagy a köztük lévő szerződés alapján ingyenesen bonyolítja ezeket. Ez a körülmény valószínűleg hatással lesz a jövőben azokra a flottaszerződésekre is, amelyek alapján az egy előfizetéshez tartozó több hívószám birtokosai egymással korlátlan mértékben ingyenesen beszélhetnek, s ehhez csak az előfizetési díjat fizetik meg egy vagy több hívószám vonatkozásában.
Az adókötelezettség szempontjából nem releváns az sem, hogy az előfizető és a szolgáltató között milyen formában valósul meg az elszámolás. Az előfizető előre fizet, mint például a feltöltőkártyás szolgáltatásnál, vagy utólag számlázzák ki neki a hívásokat.

Az elfogadott jogszabály viszonylag szűk körben mentesít az adó alól. A segélyhívás, az adománygyűjtő szám hívása vagy üzenet küldése és a teszthívás mellett a magánszemély előfizető hívószámáról indított hívások időtartamából havonta 10 perc élvez mentességet. Ez utóbbi talán lehetőséget ad arra, hogy a keveset telefonálókat ne terhelje adó, illetve a magánszemélyeknek egy kedvezőbb díjcsomagot ajánljon a szolgáltató.

A tervezhetetlen, jelentős adóteher elkerülése érdekében az elfogadott törvény maximálta hívószámonként a havi adó összegét. Ez alapján magánszemély előfizető estén az adó összege nem lehet több mint 700 Ft/hó/hívószám, nem magánszemély előfizetőhöz kapcsolódó hívószám esetén pedig 2500 Ft/hó/hívószám.
Ez utóbbi összegek mindjárt az elfogadás után három héttel – ha ideiglenesen is – csökkentek a három nagy mobilszolgáltató társaság kezdeményezésére. Ezen módosítás alapján a második félévtől az év végéig az adó magánszemélyenként legfeljebb 400, cégeknél pedig1400 Ft lehet.

Az adót havonta, a hívást / üzenetküldést követő hó 20. napjáig kell megállapítani, bevallani és megfizetni. Az első, júliusi hónapra vonatkozóan – tekintettel az évközi új adó bevezetésére- egy hónap csúszást enged a jogszabály, elegendő azt 2012. szeptember 20-ig teljesíteni.
Kérdés az, hogy ez az idő mire lesz elegendő.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére