Teendők a SZÉP kártyán lejárt összegekkel kapcsolatban

A hétvégén lejárt a 2013-as évben a Széchenyi Pihenő Kártyára (SZÉP kártyára) teljesített juttatások felhasználási határideje.

Amennyiben valamely munkavállaló elektronikus SZÉP kártyájának bármely alszámláján fel nem használt összeg maradt, úgy azt a kártyakibocsátó intézmény köteles június 30-ig visszautalni az érintett munkáltatónak, vagy ha létezik, akkor annak jogutódja számára. A visszautalásra egy összegben kerül sor, vagyis a kártyakibocsátó intézmény nem különíti el tételes, hogy a visszautalt összegből mennyi jut az egyes munkavállalókra külön-külön.

Értelemszerűen a juttatás hónapjának kötelezettségeként a jelenleg visszautalásra váró összegek után a munkáltatók már bevallották és megfizették a szükséges közterheket. Lévén, hogy az adófizetési kötelezettség független attól, hogy a juttatást a munkavállaló tényleges felhasználja-e, vagy fel fogja-e a későbbiekben használni. Ezen megfizetett adók, ahogy tavaly sem, úgy idén sem igényelhetőek vissza önellenőrzés keretében a juttatott összeg egy részének, vagy egészének visszatérítésére tekintettel. A helyzet megítélésén természetesen az sem változtat, hogy az visszautalással érintett korábbi juttatás, mint béren kívüli juttatás, vagy mint egyes meghatározott juttatás volt adóköteles.

Ettől függetlenül természetesen lehetőség van arra, hogy a munkáltató (jogutód) a visszautalt összeget újra átutalja a munkavállalók SZÉP kártyáira. Fontos azonban, hogy abban az esetben, ha a munkáltató (jogutód) az újbóli kiutalás mellett dönt, akkor a jelenleg hatályos szabályok alapján ismét köteles megfizetni a juttatás után a közterheket.

Számviteli szempontból a visszatérített összegeket a munkáltatóknak (illetve jogutódaiknak) egyéb bevételként kell elszámolniuk.

A fent leírtakból látszik, hogy a szabályok a tavalyi évhez viszonyítva nem változtak, így jelen blog bejegyzésünkbe kizárólag felelevenítés céljából foglaltuk össze azokat. Illetve bízva abban, hogy ismeretükre mind ritkábban lesz szükségük a munkáltatóknak, mert egyre több munkavállaló fogja elkölteni maradéktalanul a SZÉP kártyáján lévő összegeket.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére