Személyi jövedelemadó részletekben

Könyvelés, Bérszámfejtés, HR AdminisztrációVészesen közeleg a május 20., amikor a magánszemélyek még késedelem nélkül beküldhetik SZJA bevallásukat. Bizonyára lesznek olyanok, akik ekkor szembesülnek azzal a kellemetlen helyzettel, hogy a levont, befizetett adójuk, illetve adóelőlegük nem éri el a 2013. évi adófizetési kötelezettségük összegét. Jó hír, hogy a felmerült adótartozás rendezése nem kell, hogy számtalan álmatlan éjszakákat okozzon, a hatályos jogszabály ugyanis biztosít bizonyos könnyítéseket. Az alábbi írásunkban ezeket a lehetőségeket kívánjuk bemutatni, kezdve a legegyszerűbb megoldással, a pótlékmentes részletfizetéssel.

Pótlékmentes részletfizetést azok a magánszemélyek kérhetnek, akik vállalkozási tevékenységet nem folytatnak és áfa fizetésére sem kötelezettek. Kérelmüket a bevallás benyújtásával tehetik meg, 2014. május 20.-ig. A határidő betartására mindenképpen figyelemmel kell lenni, a nyilatkozat későbbi időpontban történő benyújtására ugyanis nincs mód. Mindez azt jelenti, ha a magánszemély adóbevallását késedelmesen nyújtja be, a kedvezményre nem jogosult. Sajnos az a magánszemély sem tudja a kedvezményt igénybe venni, akinek a fizetendő adókülönbözete a 150.000 forintot meghaladja. Nekik érdemes viszont megnézni, hogy más adónemben nem keletkezett –e túlfizetésük. Ha a túlfizetésüket a bevallás 170-es lapján kérik átvezetni a személyi jövedelemadóra, majd az így fizetendő összeg nem haladja meg a 150.000 forintot, ők is élhetnek a pótlékmentes részletfizetéssel.

Részletfizetésre az esedékességtől számított legfeljebb hat hónapon keresztül van lehetőség, havi egyenlő részletekben. Természetesen az adóalany választásától függően ennél rövidebb idő alatt is teljesíthető a fizetendő adó összege, kettő, három, négy vagy akár öt hónap alatt. Azzal, hogy a bevallást, nyilatkozatot határidőben beküldjük, még nem lélegezhetünk fel, mert az első részletet legkésőbb 2014. május 20.-ig teljesíteni kell. Sőt, nagyon fontos, hogy a további részleteket az esedékességnek megfelelően teljesítsük. Abban az esetben ugyanis, ha akár egyetlen esedékes részlet befizetését elmulasztjuk, a kedvezményre már nem vagyunk jogosultak, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ráadásul az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

Ha a kérelem benyújtását követően nem kapunk visszajelzést az adóhatóságtól, az csak jót jelent, hiszen értesítést csak azoknak küldenek, akik a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felelnek meg. Nekik sem kell azonban végleg feladni a reményt, hogy problémáik rendeződjenek, mert ők fizetési könnyítés iránti kérelmet terjeszthetnek elő. Szerencsére ez a kérelem is illetékmentes. Nem árt azonban tisztában lenni azzal, hogy ez utóbbi esetben az adóhatóság a kérelmező jövedelmi, vagyoni és szociális helyzetét igyekszik alaposan körüljárni, majd ezt követően dönt a jóváhagyásról vagy az elutasításról. Mindez azt jelenti, hogy saját jövedelmi adataink mellett a velünk közös háztartásban élők jövedelméről is nyilatkoznunk kell, de fel kell tüntetni például a 100.000 forint egyedi értéket meghaladó ingóságainkat is a lakhatásul szolgáló ingatlanunk bemutatása mellett.

Kérdés az, hogy szeretnénk –e ilyen mélységben adatokat megosztani az adóhatósággal, hiszen a siker nem garantált. Érdemes azonban fontolóra venni, főleg, ha az adótartozás, bírság, pótléktartozás a saját, illetve hozzátartozóink megélhetését súlyosan veszélyezteti, mert számukra az adóhatóság mérséklésről, de akár a tartozás elengedésről is dönthet.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére