Röviden a társasági adóelőleg mérséklési lehetőségről

Szerencsére túl vagyunk az elmúlt év zárásán. Többek között benyújtottuk a beszámolónkat és a kapcsolódó társasági adóbevallásunkat. Ez utóbbi részeként kiszámoltuk és bevallottuk a következő év társasági adóelőlegét. Azoknak az adózóknak, akiknek az adóéve a naptári évvel megegyezik, a társasági adóelőleget július 1.-től a következő év június 30.-ig terjedő időszakra kellett bevallaniuk az előző év eredménye alapján.

Bizony nincsenek kedvező helyzetben azok a vállalkozások, akik már látják, hogy az idei év profitja messze elmarad a tavalyitól. Már önmagában ez is okot adhat az aggodalomra, főként amellett a tény mellett, hogy a társasági adóelőleget az eredményesebb bázisév alapján teljesítik majd. Ennek az a következménye, hogy akár jóval magasabb összegeket fizethetnek be adóelőlegként, mint amennyi majd a tényleges adó lesz. Egyrészt törhetik a fejüket sokan, hogyan tudják ezt kigazdálkodni csökkenő árbevétel mellett, másrészt, ha ez sikerül, 2013. júniusig kell várni arra, hogy a befizetett adót visszakaphassák, ami a mostani gazdasági körülmények között nem túl kedvező.

Jó hír azonban, hogy a fizetendő társasági adóelőleg összegén van lehetőség változtatni. Az alábbiakban ismertetésre kerülnek a legfontosabb szempontok, szabályok, kockázati tényezők:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 42.§-a (2) bekezdése szerint az adóalanyok kérelmezhetik az adóelőlegük módosítását, ha számításaik szerint adójuk nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Mindezt az esedékesség időpontjáig benyújtott kérelemben lehet kezdeményezni, amelyet az adóhatóság 30 nap alatt bírál el.

Természetesen az adóelőleg csökkentési kérelmet indokolni kell. Számszaki adatokkal megfelelően alá kell támasztanunk, hogy a várható adóalapunk, adókötelezettségünk az előző évi adatokhoz képest csökkenni fog. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy össze kell állítanunk a 2012. évre vonatkozóan egy eredmény-kimutatás tervezetet, melyből levezethető a társasági adó várható összege, figyelembe véve az adóalapot és az adót módosító tételeket. Nehezíti a dolgunkat, hogy 2012-től változtak a veszteség elhatárolásának a szabályai. A módosítás azt jelenti, hogy az adózó legfeljebb az elhatárolt veszteség nélkül számított adóalap 50 százalékáig csökkentheti az adózás előtti eredményét a korábbi évek elhatárolt veszteségével. Erre mindenképpen tekintettel kell lennünk, amikor a várható adókötelezettséget kalkuláljuk.
Amennyiben az adatok indokolttá teszik a jövedelem-(nyereség)minimum meghatározását, akkor annak számításáról sem szabad megfeledkeznünk. A legfontosabb nyilvánvalóan az, hogy minél pontosabb, lehetőleg a kérelem benyújtása előtti tényadatokkal dolgozzunk a teljes évre vonatkozó adókötelezettségünk megállapítása során. Egy rosszul sikerült becsléssel ugyanis súlyos árat fizethetünk. A kiszabható mulasztási bírság elérheti a tényleges adóelőleg és a mérsékelt adóelőleg különbözetének 20 százalékát.

Érdemes tehát számításba vennünk, mekkora előnyt hozhat számunkra egy benyújtott adóelőleg módosítási kérelem, szembe állítva egy esetlegesen rosszul megbecsült adóból eredő mulasztási bírság kockázatával.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére