Reklámadó módosítás

Könyvelés, Bérszámfejtés, HR AdminisztrációAz elmúlt hónap során már beszámoltunk arról, hogy kihirdetésre került a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény. Az elfogadott jogszabály még a hatálybalépését sem élte meg, máris módosításra került.

Bizonyára nem kevés hirdető vállalkozást ért kellemetlen meglepetésként, hogy az elfogadott jogszabály alapján adókötelessé válik a reklám közzétételének megrendelése is. Egyetlen kiút adódhat a számukra, mégpedig az, ha a reklám közzétevője nyilatkozik, hogy az adókötelezettség őt terheli és az adóbevallási, adófizetési kötelezettségének eleget tesz, vagy számot ad arról, hogy az adóévben reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli.

Nehézsége akkor keletkezhet a szolgáltatás nyújtójának, ha az év első felében nem tudja még pontosan behatárolni az adóköteles bevételét és nem látja előre, hogy terheli –e majd adókötelezettség vagy sem. A nyilatkozat megtétele azonban mindenképpen szükséges, mert ennek hiányában az adó alanya a reklám megrendelője lesz. A nyilatkozat formájára nézve nincs kötelező előírás, az történhet a közzétett reklám ellenértékéről szóló számlán vagy számviteli bizonylaton, de akár a felek között kötött szerződésben is.

Amennyiben mégis az a szerencsétlen helyzet állna elő, hogy a reklám megrendelője nem rendelkezik partnere nyilatkozatával, az adót összesítve kell bevallania és megfizetnie, a reklám közzétételéről szóló számla, számviteli bizonylat átvételét követő hónap 20.-áig.

Mindez tehát azt jelenti, hogy az adó alanyává válik a reklám megrendelője is, az eredetileg elfogadott törvényben megjelölt médiatartalom-szolgáltató, médiaszolgáltató, sajtótermék kiadója, az interneten közzétett reklám közzétevője, valamint a szabadtéri reklámhordozót reklám céljára hasznosító személy vagy szervezet mellett.

A törvénymódosítás alapvetően az adó alapját és mértékét nem érinti, az adókulcsok az árbevételtől függően sávosan progresszívan alakulnak:

  • az adóalap 0,5 milliárd forintot meg nem haladó része után 0 százalék,
  • az adóalap 0,5 milliárd forintot meghaladó, de 5 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,
  • az adóalap 5 milliárd forintot meghaladó, de 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 10 százalék,
  • az adóalap 10 milliárd forintot meghaladó, de 15 milliárd forintot meg nem haladó része után 20 százalék,
  • az adóalap 15 milliárd forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 30 százalék,
  • az adóalap 20 milliárd forintot meghaladó része után 40 százalék.

A fentiekhez képest azonban más szabályok vonatkoznak a reklám megrendelőjére. Adó alapot ugyanis kizárólag a reklám-közzététel havi összesített ellenértékének 2 500 ezer forintot meghaladó része képez majd, mely után az adó mértéke 20 százalék lesz.

Az elfogadott törvénymódosítás érinti az idei évi adó összegének megállapítását is. Bár az változatlan, hogy a 2014. évi adó összegét a törvény hatályba lépésétől számított időszak arányos része után kell megállapítani és bevallani, az adó alapja az elhatárolt veszteség 50%-ával csak abban az esetben csökkenthető, ha a 2013-ban kezdődő üzleti évben nulla vagy negatív adózás előtti eredményt ért el a vállalkozás. Mindezek mellett figyelni kell arra is, hogy az előzőekben felhasznált veszteség a társasági adókötelezettség megállapítása során már nem érvényesíthető.

Függetlenül attól, hogy a módosítások miatt a reklámadótörvény hatályba lépése augusztus közepéig tolódik, az előző adóév alapján kalkulált első előleg bevallására és megfizetésére 2014. augusztus 21.-ig fel kell készülni. Mindezek alapján elengedhetetlen, hogy a vállalkozások néhány héten belül áttekintsék tevékenységüket, számolniuk kell – e reklámadóval akár médiaszolgáltatóként, vagy akár csak reklám megrendelőjeként.

 

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére