Óvatosan a közüzemi számlák általános forgalmi adó tartalmának a levonásával!

Márciustól azon vízközmű szolgáltatók, villamosenergia szolgáltatók, gázszolgáltatók és hírközlési szolgáltatók, melyek havi szinten 200.000 darabot meghaladó mennyiségű számlát bocsátanak ki, számláikkal kapcsolatban újabb előírásokkal szembesülnek. Ugyanezen változások lesznek érvényesek azon szolgáltatókra is, akik havi szinten nem állítanak ki 200.000 darab számlát, viszont esetükben a szabályok csupán június 30-a után lépnek életbe.

Nem tekinthető újdonságnak, hogy ezen közüzemi szolgáltatóknak olyan informatikai rendszerrel kell rendelkezniük, amely biztosítja a díjak hibátlan kiszámítását végző rendszer zártságát, és megakadályozza a számlázási rendszerhez történő jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását. A szigorú előírásnak való megfelelés egy külön akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvánnyal igazolható. A fegyelem megkövetelése érthető, ami azonban hamarosan olyan szigorba fog átcsapni, ami már a számlát befogadó előzetesen felszámított általános forgalmi adójának levonásba helyezhetőségét is érintheti.

A kapcsolódó jogszabály ugyanis a fent említett határidőktől deklarálja, hogy a szabályozott feltételeknek nem megfelelő számlázási rendszerből kiállított számla érvénytelen. Vagyis, amennyiben az adott közmű szolgáltató nem fog rendelkezni érvényes tanúsítvánnyal, akkor az általa kiállított valamennyi számla érvénytelennek tekinthető. Mivel az általános forgalmi adóról szóló törvény megengedő arra vonatkozóan, hogy külön jogszabályok rendelkezéseket állapítsanak meg a számla adattartalmára és kiállításának módjára, így ezen új előírást sem vehetjük figyelmen kívül, amikor az általános forgalmi adó levonhatóságát vizsgáljuk.

A jogszabályok szó szerinti értelmezéséből pedig azt a következtetést vonhatjuk le, hogy amennyiben egy tanúsítvánnyal nem rendelkező érintett közüzemi szolgáltatótól fogadunk be számlát a jövőben, akkor bizony annak általános forgalmi adójának levonhatósága erősen megkérdőjelezhető.

Annak érdekében, hogy ez ne egy adóhatósági ellenőrzés során merüljön fel az adóellenőr részéről, már most célszerű lehet felkészülni, illetve körültekintően eljárni, mert, ahogy a mondás is tartja, jobb félni, mint megijedni.

Kép forrása: http://www.tri-state-realty.com/

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére