Online pénztárgép helyett számlakiállítás? Itt az újabb adminisztrációs teher!

Könyvelés, Bérszámfejtés, HR AdminisztrációAz elmúlt hónapok eseményeit követve elmondhatjuk, hogy az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépek bevezetése nem zajlik zökkenőmentesen. A nehézkesen körvonalazódó jogszabályi követelmények mellett a helyzetet két pénztárgép forgalmazási engedélyének visszavonása is súlyosbítja, amelyre számos adóalany adott le rendelést.

Azok a vállalkozások, amelyek eddig távolról, nyugodtan szemlélték az eseményeket, – mondván, az áfa törvény szerinti nyugta-kibocsátási kötelezettségüknek számla kiállításával tesznek eleget – szerencsésnek érezhették magukat. Egészen az elmúlt hónap végéig.

2014. január 23.-án lépett ugyanis hatályba a nemzetgazdasági miniszter rendelete, amely bejelentési kötelezettséget ír elő azoknak az adóalanyoknak, akik pénztárgéphasználatra kötelezettek, de ezt számla kibocsátásával kívánják megoldani.

Az idő nagyon szűkös, mert az adóhatóság honlapján megjelent, kizárólag elektronikusan benyújtható adatlapot (PTGSZLAB) a Rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül, azaz 2014. február 7.-ig kell benyújtani. Azoknak az adóalanyoknak sem lesz erre több idejük, akik még csak most kezdik meg ilyen jellegű tevékenységüket, hiszen nekik a tevékenységük megkezdését követő 5 napon belül kell benyújtaniuk az előzőekben említett adatlapot. Amennyiben a pénztárgép használatra kötelezett adóalany, – aki bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számla kiállításával teljesíti – úgy dönt, hogy ezt a tevékenységét megszünteti, a tevékenysége megszüntetését követő 5 napon belül köteles elektronikus úton benyújtani az előzőekben említett adatlapot.

Nincs jó hírünk, ha a bejelentés megtörtént, még akkor sem lélegezhetnek fel az érintett vállalkozások. A Rendelet értelmében ugyanis a pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalanyokat, akik a nyugta-kibocsátási kötelezettségüket kizárólag számla kibocsátásával teljesítik, úgy kell tekinteni, mint akik nyugtaadási kötelezettségüknek gépi nyugtakibocsátással tesznek eleget. Ezért ezen adóalanyoknak az Áfa törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüket szintén teljesíteniük kell.

Az adóhatóság weboldalán még nem lelhető fel az adatszolgáltatás nyomtatványa, ha azonban a belföldi tételes összesítő nyilatkozatra gondolunk, nem lehet túlzottan nagy reményünk arra, hogy az adminisztrációs terhet könnyen megússzuk. A rendelet szerint a kibocsátott számlák valamennyi adatát – az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában – a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, naptári hetente, a tárgyhetet követő hét negyedik napjáig, el kell küldeni az állami adóhatóságnak.

Elsőként azokról a számlákról kell adatot szolgáltatni, amelyek 2014. február 28-át követően kerültek kiállításra.

Senkinek nem lehet kétsége afelől, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség mindaddig fennáll majd, amíg be nem üzemel egy online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépet, vagy meg nem szünteti a tevékenységét, amelyre vonatkozóan bejelentette, hogy számlakibocsátással teljesíti bizonylatolási kötelezettségét.

Annak, aki napi szinten jelentős számlaforgalmat bonyolít, érdemes a tapasztalatok után fontolóra venni, hogy nem jár –e mégis jobban, ha beszerez egy online pénztárgépet. A napi forgalmi adatokra az adóhatóság így is, úgyis kíváncsi.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére