Már 2014-ben érdemes a felsőoktatást támogatni

Az idei év novemberében elfogadott adótörvény módosításoknak köszönhetően már nemcsak a sport és a kultúra élvezheti az adózók támogatását, hanem a felsőoktatás is. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény rendelkezései ugyanis egy új lehetőséggel egészülnek ki, amelyek társasági adóalap-kedvezményt biztosítanak azon adóalanyoknak, amelyek felsőoktatási intézménynek támogatást nyújtanak.

Miután a változás a kihirdetést követő napon hatályba lépett, a szabály már a 2014. évi adókötelezettség megállapítása során is alkalmazható. Érdemes tehát áttekinteni a változás részleteit, hogy még az idei év során dönteni tudjunk egy esetlegesen utalandó támogatásról.

A szabály lényege tulajdonképpen az, hogy felsőoktatási támogatási megállapodás keretében nyújtott támogatás esetén a juttatás adóévében az adózó csökkentheti az adózás előtti eredményét a szerződésben megállapodott és fizetett összeg 50 százalékának erejéig. További korlátot jelent, hogy a támogatás összege a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak és közhasznú szervezeteknek juttatott összeggel együttesen sem haladhatja meg az adózási előtti eredményt.

Az, hogy mit takar a felsőoktatási támogatási megállapodás, külön nevesíti a törvény, azaz kizárólag a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött megállapodást tekinthetjük annak, ha az legalább öt évre szól. A támogatott intézmény lehet állami, vagy akár nem állami főiskola, illetve egyetem is.

Nagyon fontos azonban tudni, hogy abban az esetben, ha az adott felsőoktatási intézmény közhasznú szervezetnek is minősül a 20 illetve 50 százalékos kedvezményre együttesen nem jogosult. Az adóalany viszont dönthet arról, hogy mely kedvezményt veszi igénybe. Nyilvánvalóan az 50 százalékos adóalap csökkentés tűnik kedvezőbbnek, ha viszont az öt éves időtartam nem teljesül, akkor a 20 százalékos csökkenés lehetőségével az adott adóévben még mindig élhet az adózó.

A kedvezmény igénybevételéhez a legalább öt éves támogatás mellett szükséges a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, amely tartalmazza a kiállító és az adóalany adatait (megnevezés, székhely, adószám, támogatás összege, célja). Amennyiben az adózó a felsőoktatási támogatásban vállaltakat nem teljesítette, kedvezőtlen helyzettel kell szembesülnie, ugyanis az adóévben, illetve az előző adóévekben elszámolt kedvezményének kétszeresével meg kell növelni az adózás előtti eredményét. Ha a nem teljesítés a másik szerződő fél megszűnése miatt következett be, akkor a kedvezmény egyszeres összegével kell megemelni az adóalapot.

Érdemes tehát fontolóra venni ezt lehetőséget, hiszen azon túl, hogy adóalap csökkentést biztosít, és a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak minősül, segítséget nyújthat a jövő szakembereinek képzésében.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére