Közeleg a kockázati biztosítéknyújtás határideje

iStock_000016915945XSmallBizonyára már sokak által ismert, hogy az idei évtől bevezetésre került az Elektronikus Közúti Áru­mozgás Ellenőrző Rend­szere, az  EKAER. Az intézkedés várhatóan az áfa csalások visszaszorítását, ezáltal a költségvetési bevételek emelkedését eredményezi.

Bejelentési kötelezettség

A fenti célok megvalósítása érdekében az új szabályozás számos kötelezettséggel terhelheti az adózókat. Egyrészt bejelentési kötelezettséget ír elő azoknak a vállalkozásoknak, amelyek útdíjköteles gépjárművel, közúti fuvarozás keretében az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra termékbeszerzést, behozatalt, illetve innen bármely más tagállamba irányuló termékértékesítést, egyéb célú kivitelt bonyolítanak, belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére első adóköteles termékértékesítést végeznek.

Kockázati biztosíték

A bejelentési kötelezettség mellett az adózás rendjéről szóló törvény a kockázatos termékek szállításához kapcsolódóan kockázati biztosíték nyújtását is előír. Ez azt jelenti, hogy kockázati biztosítékot kell nyújtani, ha az adóalany kockázatos terméknek az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzését vagy egyéb célú (ideértve a saját tulajdonú termék más tagállamból Magyarországra történő behozatalát is) behozatalát, belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítését végzi.

Mentesülési lehetőség a kockázati biztosíték alól

A biztosítékadási kötelezettség alól akkor lehet mentesülni, ha az adóalany szerepel az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban, vagy több feltételnek megfelel együttesen. Ezek a az előírások a következők. Az adózó legalább két éve működik, szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, és a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

A biztosítéknyújtás szabályai

Annak az adóalanynak, amelyik az idei év első hónapjában kezdeményezi a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételét, figyelnie kell arra, hogy az adóhatóság csak a kérelem benyújtásának hónapját követő hó 10. napján veszi fel az adatbázisába. A biztosíték nyújtására kötelezettnek azonban a biztosítékot első alkalommal 2015. január 31-éig kell nyújtani, az eddig az időpontig az EKAER-be rögzített adatok alapján. A biztosíték összegének meghatározása során az annak alapjául szolgáló időszakot 2015. január 1-jétől az első biztosítékadási kötelezettséggel érintett bejelentés időpontjáig kell számolni. Ez utóbbi időpontig tehát a biztosítékot teljesítenie kell, akár garancia útján, akár elkülönített letéti számlára történő befizetéssel.

Amennyiben az adózó a biztosíték összegét az elkülönített letéti számlára történő átutalással teljesíti, úgy a banki munkanap záró időpontjáig benyújtott fizetési megbízásban szereplő összeget a fizetési megbízás teljesítése esetén az állami adó- és vámhatóság legkésőbb a következő banki munkanapon veszi figyelembe. Ha az adózó a fizetési megbízáson a megbízás banki munkanapjától eltérő időpontot jelöl meg teljesítési dátumként, úgy a fizetési megbízás teljesítése esetén a fizetési megbízásban szereplő összeget az állami adó- és vámhatóság a megjelölt napot követő banki munkanapon veszi figyelembe.

Biztosíték visszautalása iránti kérelem

Függetlenül attól, hogy a biztosítékot elutalta az adóalany, nem vész kárba azon erőfeszítése, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisba bekerüljön.  Ha ugyanis sikeresen felvette az adóhatóság az adóalanyt február 10.-én a köztartozásmentes adózói adatbázisba, – és az egyéb mentességi feltételeknek is megfelel – az adózó kérelmezheti a biztosíték összegének visszautalását. Természetesen a kérelem beérkezését követően az adóhatóság megvizsgálja az igény jogosságát, majd jogos igény esetén 30 napon belül a biztosíték összegét visszautalja.

Fontos azonban, hogy az adófolyószámlát áttekintsük, és ne legyen tartozásunk, mert az adóhatóság az általa nyilvántartott köztartozása tekintetében gyakorolhatja a visszatartási jogát.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére