Kinek nem kell személyi jövedelemadó bevallást benyújtani?

Könyvelés, Bérszámfejtés, HR AdminisztrációA személyi jövedelemadóztatás egyik alapvető elve rendelkezik arról, hogy a magánszemély minden jövedelmét adókötelezettség terheli, majd a hozzá kapcsolódó adót adóévenként be kell vallani. A bevallási kötelezettség teljesíthető munkáltatói adómegállapítással vagy önadózással, de akadnak olyanok is, akiknek egyáltalán nem kell bevallást benyújtani. Az alábbi írásunkban ez utóbbi esetet kívánjuk bemutatni.

Az bizonyára sokak számára egyértelmű, ha egy adott évben egyáltalán nem szerzünk bevételt, bevallást sem kell benyújtanunk. Mindezek mellett felmerülhetnek olyan bevételek is, amelyekről az éves bevallásunkban szintén nem kell számot adnunk.

Ezek a bevételek a következők lehetnek:

Ingó értékesítés bevétele

Érdemes elsőként tisztázni, hogy mi minősülhet ingó vagyontárgynak. Tulajdonképpen ingónak tekinthetjük azt, amely nem lehet ingatlan. Kivételt képez viszont a fizetőeszköz, az értékpapír és a föld tulajdonosváltozása nélkül értékesített betakarítatlan termés, termény. Ha az előzőekben meghatározott ingó vagyontárgyat értékesítünk, akkor nem kell bevallanunk azt a bevételt, amely az adóév elejétől éves szintre számítva nem haladja meg a 600 ezer forintot. Amennyiben az adóalany az ingó tárgyak értékesítését üzletszerűen végzi, kedvező szabály vonatkozik rá, ugyanis ezek az értékesítések is beleszámítanak a fenti értékhatárba. Abban az esetben viszont, ha a bevétel a 600 ezer forintot meghaladja, úgy sajnos az összes bevétel alapján kell a jövedelem számítását elvégezni.

A fentiek mellett a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján nem kell bevallást adni abban az esetben sem, ha a magánszemély ingó értékesítésből származó jövedelme nem haladja meg a 200 ezer forintot. Az előzőekkel ellentétben viszont ekkor nem alkalmazható a mentességi szabály azokra az ingó értékesítésekre, amelyek üzletszerűen végzett gazdasági tevékenység keretében történtek.

Ha az ingó átruházásból származó jövedelem a 200 ezer forintot meghaladta, akkor csak az efölötti rész után kell az adót megfizetni, bevallani viszont a teljes jövedelmet be kell.

Ingatlan átruházásából származó bevétel

Ingatlan értékesítése esetén szintén nem kell bevallani azt a bevételt, amelyikből jövedelem nem származik. Az adóköteles jövedelmet úgy számítjuk ki, hogy a bevételből levonjuk a magánszemélyt terhelő igazolt költségeket, majd a jövedelem a tulajdonban tartás időszakára tekintettel korrigálható. Fő szabály szerint az ingatlanértékesítés esetében a bevétel és a kiadások (költségek, ráfordítások) különbözeteként számított összeg csökken 10-10 százalékkal, ha az értékesítés a megszerzés évét követő hatodik vagy azt követő évek valamelyikében történik. A megszerzés évét követő 15 év eltelte után az ingatlanértékesítést nem terheli adófizetési és adóbevallási kötelezettség.

Eltérő szabály vonatkozik a lakás és nem lakás céljára szolgáló ingatlanra. Ha lakásnak minősülő ingatlant értékesítünk, akkor 2008-ban vagy azt megelőzően beszerzett ingatlan 2013-ban történő értékesítése nem eredményez adóköteles jövedelmet.

Kifizető terhe melletti juttatások

Bizonyos juttatásoknál nem a magánszemélyt, hanem a kifizetőt terheli a személyi jövedelemadó kötelezettsége. Ez azt jelenti, hogy többek között a béren kívüli juttatások, egyes meghatározott juttatások esetében a juttatásban részesülőt nem terheli adókötelezettség, még a bevallásban sem kell feltüntetni.

Kamatjövedelmek

Nem kell bevallani azt a kamatjövedelmet, amelyből a kifizető az adót levonta.

Pénzbeli nyeremény

Az előzőekhez hasonlóan a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben meghatározott engedélyhez kötött sorsolásos játékból, az ajándéksorsolásból, a fogadásból származó nyereményösszegből a kifizetőnek kell levonnia és befizetnie az adót. Mindez azt jelenti, hogy a magánszemélynek ezzel kapcsolatban adóbevallási kötelezettsége nem merül fel.

Magyarországon nem adóztatható bevétel

Előfordulhat, hogy a magánszemély olyan bevételt szerez, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján Magyarországon nem adóztatható. Miután adókötelezettség sem merül fel, adóbevallást sem kell beküldeni ezekkel a bevételekkel kapcsolatban.

Bevételek, melyeket külön törvény alapján nem kell bevallani

A jelenleg hatályos szabályozás alapján mezőgazdasági, turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára is létesíthető munkaviszony. Ez tulajdonképpen egyszerűsített foglalkoztatást jelent. A magánszemélynek az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételéből akkor nem kell a jövedelmét megállapítania és azt bevallania, ha az abból származó bevétele nem haladja meg az ilyen foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján érvényes legkisebb munkabér napibérként meghatározott összegének szorzatát.

Adóalapba nem tartozó bevételek

Azokat a bevételeket, amelyekre a jövedelemszámítás során nem kell tekintettel lennünk, az adóbevallásban sem kell szerepeltetni. Ezeket az Szja törvény 1. számú melléklete részletesen felsorolja. Ezen listára egy másik bejegyzés témájaként térnénk ki részletesen.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére