Kifizetőhelyek, foglalkoztatók ellenőrzése 2015

Könyvelés, Bérszámfejtés, HR AdminisztrációAz Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 2015. évi hatósági ellenőrzési terve

A hatósági ellenőrzések nem örvendenek túlzott népszerűségnek az ellenőrzöttek köreiben, pedig az ellenőrző szerv kiemeli, hogy csak azt kéri számon, amit a jogszabályok előírnak. Mindenesetre a gyakorlat azt mutatja, hogy a néhol előforduló jogértelmezési bizonytalanságok miatt a legnagyobb szakértelemmel és odafigyeléssel sem könnyű a jogszabályokat megfelelően alkalmazni.

Jelen írásunkban a foglalkoztatókat és társadalombiztosítási kifizetőhelyeket szeretnénk segíteni az OEP által kiemelt ellenőrzési célok és tárgykörök ismertetésével, azaz 2015-ben mely jogalkalmazási területek ellenőrzése kap kiemelt figyelmet.

Az OEP a szakigazgatási szervek vonatkozásában ellenőrzi többek között az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz megállapítását és kifizetését. Ennek érdekében, mint szakmai irányítószerv az irányítása alá tartozó ellenőrzési hatóságok vonatkozásában évente ellenőrzési tervet bocsát ki, mely alapján a hatóságok elkészítik a hatósági ellenőrzési tervet. A terv szakmai útmutatást ad az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervek 2015 évi ellenőrzéseinek megtervezéséhez.

Az ellenőrzések a foglalkoztatók, társadalombiztosítási kifizetőhelyek vizsgálatára irányulnak az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz vonatkozásában – a leírás alapján – elsősorban megelőző célzattal. A hibák feltárása és a jogkövetésre való figyelmeztetés, mint ellenőrzési cél a második helyen áll, s a sor végén a hibák szankcionálása a jogkövetés és egységes jogalkalmazás érdekében. Elengedhetetlennek tartják a jogkövetkezmények következetes, szigorú, ám méltányos alkalmazását, nem csak a biztosítottak jogainak érdekében, de a kötelezettségeinek megtartása végett is, figyelembe véve a hibák súlyosságát és gyakoriságát.

További cél a foglalkoztatók, társadalombiztosítási kifizetőhelyek támogatása, annak érdekében, hogy feladataikat szolgáltató jelleggel a jogszabályoknak megfelelően tudják ellátni.

2015-ben a kifizetőhelyeknél kiemelten vizsgálják a 2014. évi jogszabályváltozások betartását, ideértve kiváltképpen a gyed extra intézkedéseket, az egyidejűleg történő több ellátás folyósítását, a jogalap nélkül kifizetett ellátásokkal kapcsolatos szabályok alkalmazását, az ügyintézési határidők betartását, az előírások szerinti kifizetőhelyi nyomtatványok kiállítását és vezetését, a végzések és határozatok alakszerűségét, valamint a fellebbezési eljárások lefolytatását.

Azoknál a foglalkoztatóknál, ahol nem működtetnek kifizetőhelyet, a pénzbeli ellátások megállapításához közölt adatok helyességét vizsgálják. Ellenőrzésre kerül az elektronikus úton továbbított ellátások iránti kérelmek esetében az elektronikus és a papíralapú dokumentumok adatainak egyezősége is. Továbbá hangsúlyt kap a biztosítási jogviszony bejelentéséről szóló igazolások kiadása, valamint az ellátások iránti kérelmek és igazolások átvételének és beérkezésének igazolása.

Természetesen a többi nem említett számos jogszabályi rendelkezés betartása ugyanolyan fontos, csak mindig van egy-két általában az új jogszabályok érkezésével kapcsolatos kiemelt terület, amire jobban odafigyel a hatóság.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére