Készüljünk fel: Új számlázási szabályok július 1-től!

iStock_000012107866XSmall2014. július 1-jétől megváltoznak az időszakos elszámolás alá eső ügyletekre vonatkozó áfa szabályok. Röviden összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat, hogy mindenkinek legyen ideje felkészülni a változásokra.

Az általános forgalmi adó törvény fő szabály szerint arról rendelkezik, hogy az adófizetési kötelezettség a teljesítés időpontjában keletkezik. A jelenlegi szabályozás szerint azoknál a termékértékesítéseknél, szolgáltatásnyújtásoknál, ahol a felek részletfizetésben vagy határozott idejű elszámolásban állapodtak meg, a teljesítés időpontjának a fizetési határidőt kell tekinteni. Ez a rendelkezés változik meg 2014. július 1-től érvényes alkalmazási hatállyal.

Mindez azt jelenti, hogy azoknál az ügyleteknél, amelyek időszakos elszámolás alá esnek, a teljesítés időpontja az elszámolással érintett időszak utolsó napja lesz. Kivételt a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alá tartozó ügyletek, és a telekommunikációs szolgáltatások képeznek majd.

Ezeket a rendelkezéseket azoknál az időszakos elszámolású ügyleteknél kell először alkalmazni, amelyeknél az érintett elszámolási időszak és az ahhoz kapcsolódó fizetés esedékessége 2014. június 30-át követő időpont.

Ha alaposabban szemügyre vesszük az új szabályt, észrevehetjük, hogy nemcsak a számlázási rendünket kell átgondolni a jövőre nézve, hanem bizonyos időszakokban megfelelő likviditásról is gondoskodni kell.

Az új szabály ugyanis azt eredményezi, hogy az áfa finanszírozása 2014. júliusától előre történik, sőt előfordulhat, hogy adott időszakban „kétszeres” áfát kell fizetni. Az olyan ügyletek tekintetében ugyanis, amelyek júniusban vagy azt megelőzően teljesítettek, a fizetendő adó abban az időszakban keletkezik, amikor a fizetési határidő van.

Példaként vegyünk egy bizományosi megbízást, ahol a felek a hónap utolsó napján számolnak el. Fizetési határidőnek a következő hónap 8. munkanapját jelölik meg. A júniusban teljesített termékértékesítések után az adókötelezettség júliusban keletkezik, ahogy az új rendelkezés alapján a júliusi termékértékesítések után is. Augusztusban tehát előfordulhat, hogy a szokásostól nagyobb összegű fizetendő adóval kell kalkulálni. Negyedéves bevallók esetén a likviditási nehézség októberben jelentkezhet.

Mindezek miatt érdemes egy cash flow előrejelzést készíteni, hogy ne érjen senkit váratlan meglepetésként egy jóval magasabb fizetendő áfa kötelezettség. Amennyiben úgy tűnik, hogy a társaságnak nehézségekkel kell szembenéznie, már most célszerű a megoldási lehetőségeken gondolkodni. Amennyiben van rá mód, ez történhet az ügyletek fizetési határidejének újratárgyalásával, lerövidítésével. Így elkerülhetjük azt a rendkívül kedvezőtlen helyzetet, hogy hamarabb rendezzük egy adott számla áfa tartalmát a költségvetés felé, mint ahogy az a partnerünktől befolyna.

Ha a helyzet mégis vészesen alakulna, a bátrabb vállalkozások akár fizetési könnyítést is kezdeményezhetnek az adóhatóságnál. Mindemellett a finanszírozási problémákra a jövő évtől megoldást nyújthat a pénzforgalmi áfa választása is. Ez az opció viszont csak a 125 millió forintnál kisebb éves nettó forgalommal bíró vállalkozások számára adott.

Likviditásunk felmérése mellett a számlázási szokásainkat is érdemes átvizsgálni. Gondolnunk kell ugyanis arra az esethetőségre, ha partnerünk a teljesítést megelőzően fizet, akkor gyakorlatilag előleget veszünk át tőle.

Egy ingatlan bérbeadás esetén például, ha bérbeadóként a bérleti időszak előtt kérjük a bérleti díjat szerződésszerűen, akkor az ügyletről elsőként előlegbekérőt célszerű kibocsátani. Ezt követően a bérleti díj megfizetését előlegként kell kezelni, majd arról előlegszámlát kell kiállítani. Ebben az esetben a teljesítés időpontjának a pénzösszeg jóváírásának napját tekintjük. A végszámla kiállítására alapvetően a bérleti időszak utolsó napjával kerülhet sor.

Ez a gyakorlat érezhetően nagyobb adminisztrációs terhet jelent az időszakos elszámolású ügyletek eddigi bizonylatolásához képest. Jó hír azonban, hogy arra is van lehetőség, hogy az adóalany az előleg átvételéről és az ügylet teljesítéséről egyetlen számlát állítson ki. Ezt az adóhatóság is megerősítette, illetve hivatalos álláspontjában kifejtette, hogy mindez ésszerű megoldást jelent abban az esetben, amikor a teljes vételár előlegként megfizetett időpontja mellett a teljesítés időpontja is ismert.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére