Jövőre újabb adminisztrációs teherrel számolhatunk, jön a belföldi összesítő nyilatkozat

Hétfőn az Országgyűlés elfogadta a jövőre bevezetésre kerülő belföldi összesítő nyilatkozat szabályaival kapcsolatos törvénytervezetet.. Az eredeti törvényjavaslat szerint az összesítő nyilatkozatot azokról a számlákról kellett volna elkészítenie a számla kiállítónak, illetve a számla befogadónak, amelyek áfa tartalma az 500 ezer Ft-ot meghaladja. Elfogadásra azonban az elmúlt héten napvilágot látott módosító indítvány került, amely ezt az értékhatárt 2 millió Ft-ra emelte.
Ez a módosítás igen kedvezően érinti az értékhatár alatti adózókat, hiszen így kiesnek a nyilatkozattételi kötelezettség alól, ami sajnos nem csekély adminisztrációs terhet fog magában hordozni.

Nézzük meg részleteiben, milyen információs igény szükséges a nyilatkozat kitöltéséhez!

A számla befogadójának és a számla kiállítójának egyaránt adatot kell szolgáltatni számlánként a következőkről:

  • Partner adószáma,
  • Áfa alapja és összege,
  • Számla sorszáma,
  • Számla teljesítési időpontja

A termék beszerzőjének, a szolgáltatás igénybevevőjének a nyilatkozatot abban az áfa bevallásban kell megtennie, amelyben az adólevonási jogot gyakorolja. Ez hasonlóan a számla kiállítójára is igaz, abban az áfa bevallásban köteles nyilatkozatot tenni az adott számlával kapcsolatban, amikor az adott ügylettel kapcsolatban az adófizetési kötelezettsége keletkezett.
Az sem jelent kibúvót, ha a szerződéses felek esetleg az adott beszerzést, szolgáltatást részletekben számlázzák annak érdekében, hogy elkerüljék a nyilatkozattételt. A jogalkotó szándéka szerint ugyanis azt is kell jelentenie a számla befogadójának, ha ugyanazon termékértékesítő, szolgáltatást nyújtó által kiállított több számlában elérte az 2 millió forintot.
Nem lesz egyszerű dolga az adóalanyoknak, mivel nem csak az eredeti számláknak, de a számlát módosító és érvénytelenítő okiratoknak is benne kell lenniük az összesítő jelentésben. Ezeket abban az időszakban kell szerepeltetni, amelyben a módosítás, érvénytelenítés hatását figyelembe veszi. Az előzőekben felsorolt információk mellett a módosítás számszaki hatását is jelenteni kell.

A belföldi összesítő nyilatkozattételi kötelezettség megjelenésével még inkább figyelnünk kell a számlakibocsátási kötelezettségünk teljesítésére. Ha ugyanis azt nem a jogszabályban előírt határidőben tesszük meg, hanem esetleg hetekkel később, az összesítő nyilatkozatból a mulasztás ténye kiderül, miután a teljesítési időpontokat szerepeltetni kell. Nagyon könnyen kaphatunk emiatt mulasztási bírságot, tehát érdemes rá figyelni.

Az összesítő nyilatkozat bevezetésének fő célkitűzés az áfa visszaélések visszaszorítása, az áfa bevételek hatékonyabb beszedése. Érdemes már most elgondolkodni, hogyan tudunk majd eleget tenni nyilatkozattételi kötelezettségünknek a legkisebb adminisztrációs teher mellett.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére