Időszakos elszámolás, avagy mit kezdenek a devizás számlákkal a könyvelők júliustól?

Bár már az elmúlt évben felvetődött az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozóan új áfa szabályok alkalmazása, az esetlegesen felmerülő felkészülési nehézségek miatt eddig nem kerültek bevezetésre. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy ezen ügyletek esetében a módosítás ezzel a feledés homályába is vész, a tavalyi év végén elfogadott törvénymódosítás ugyanis alapjaiban változtatja meg az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjára vonatkozó szabályokat.

Ami a felkészülést illeti, a jogalkotó semmit nem bízott a véletlenre, a széleskörű bevezetés előtt ugyanis a könyvviteli, könyvvizsgálati és adótanácsadó szolgáltatók „tesztelik” majd az új rendszert.  Ezen szolgáltatások esetében ugyanis az új szabályokat már 2015. július 1-jétől alkalmazni kell, míg minden más egyéb ügylet tekintetében 2016. január 1-jétől.

Célszerű az előírásokat már most áttekinteni, nehogy a bevezetés után kellemetlen meglepetés érjen bennünket. Az alábbiakban szeretnénk felhívni a figyelmüket néhány fontos kérdésre.

Jelenleg azoknál a termékértékesítéseknél, szolgáltatásnyújtásoknál, ahol a felek részletfizetésben vagy határozott idejű elszámolásban állapodtak meg, a teljesítés időpontja a fizetési határidő. A módosítást követően fő szabály szerint az ilyen ügyleteknél teljesítésként az elszámolással vagy a fizetéssel érintett időszak utolsó napját kell majd tekinteni. Kivételt azok az ügyletek képeznek, ahol a fizetés esedékessége és a számla vagy a nyugta kibocsátása megelőzi az elszámolással vagy a fizetéssel érintett időszak utolsó napját. Ez utóbbi esetekben a teljesítés időpontja a számla, vagy a nyugta kibocsátásának időpontja lesz.

Szintén eltér az alapszabálytól az a helyzet, amikor az ellenérték megtérítésének esedékessége az elszámolással vagy a fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik. Ekkor ugyanis – a jelenleg is hatályos szabályozáshoz hasonlóan – a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége, de legfeljebb az elszámolási időszak utolsó napját követő harmincadik nap lesz.

Bár részletkérdésnek tűnik, mégis nagyon fontos információ, hogy a fentiekben felvázolt szabályozást az Áfa törvény 58/A §-a rögzíti. Mikor lehet ennek jelentősége? Azokban az esetekben, amikor a fentiekben nyújtott szolgáltatások ellenértékét illetően külföldi pénznemben állapodunk meg. Ekkor ugyanis az adóalap forintra történő átszámításához a 80. § (2)-ben szereplő árfolyamot kell alkalmazni, amely lehet a belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában jegyzett eladási ára, vagy akár a Magyar Nemzeti bank által hivatalosan közzétett árfolyam is. További eldöntendő kérdés, hogy mindezt mely időpontra vonatkozóan szükséges megtenni. Az Áfa tv. úgy rendelkezik, hogy az 58. §-ban említett esetekben –nem nevesítve az 58/A §-t – a számla kibocsátásának időpontja az irányadó, egyébként pedig a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Mikor okozhat ez problémát? Abban a helyzetben, amikor számlakibocsátás időpontja megelőzi a teljesítés időpontját, hiszen a teljesítés időpontjára vonatkozó árfolyam még nem ismert a számla kiállításakor.

Egy példával szemléltetve egyszerűbb áttekinteni:

Augusztusi elszámolási időszakra eső euróban keletkezett könyvelési díjunkról a számlát 2015. augusztus 15.-én szeretnénk kiállítani. Szerződés szerint az ellenérték esedékessége 2015. szeptember 01. Jól látható, hogy a fenti szabályoknak megfelelően a teljesítés időpontja 2015. szeptember 01. Miután ezt a kérdéskört az 58/A § szabályozza, elvileg a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamot kellene használnunk.

Ez követően jogosan merül fel a kérdés, hogy ezekben az esetekben a számlakibocsátás időpontjához képest megváltozott árfolyamra tekintettel mindig önellenőrzést kell benyújtanunk?

Sajnos nem tudunk megnyugtató választ adni, mint ahogy egyelőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal sem. Kérdésünkre válaszként azt közölték, hogy a témával kapcsolatban jelenleg szakmai egyeztetés van folyamatban.

Remélhetőleg álláspontjukat mihamarabb kialakítják, hiszen az átmeneti előírások értelmében az új rendelkezéseket már az olyan 2015. június 30.-át követően kezdődő elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra is alkalmazni kell, amelyeknél a fizetés esedékessége 2015. június 30.-át követő időpont.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére