Hamarosan itt a január havi tételes összesítő jelentés beküldési határideje

2013. január elsejétől az általános forgalmi adó alanyainak az adózás rendjéről szóló törvény 31/B §-ának rendelkezése szerint az áfabevallásukban nyilatkozniuk kell azon számlákról, amelyekben az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 2 milló forintot.

Miután a havi áfabevallás benyújtására kötelezett adóalanyoknak kevesebb, mint egy hetük van hátra a belföldi összesítő jelentés beküldésére, érdemes összefoglalni a nyilatkozattételi kötelezettséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Főként, hogy az első hallásra egyszerűnek tűnő szabályozás bizonyos esetekben akár komoly fejtörést is okozhat.
Aki már letöltötte az áfa bevallás legfrissebb verzióját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról, annak bizonyára nem újdonság, hogy a belföldi jelentés az áfa bevallás része lett. Tudnunk kell emellett, hogy mindig a tárgyidőszaki elszámolandó adóval összefüggésben kell elkészíteni, azaz amelyik időszakban az áfa bevallásban szerepel egy tétel, ugyanabban az időszakban kell az összesítő jelentésben is szerepeltetni.

Mely számlák kerülnek a belföldi tételes összesítő jelentésbe?

A 2013. január 1-jétől kezdődő adómegállapítási időszakról benyújtott áfa bevallásban szereplő olyan számlákról kell nyilatkozatot beadni, amelynek a teljesítési időpontja 2013. évi, függetlenül attól, hogy kiállításukra a 2013. évet megelőzően került sor. Ha a beszerző egy 2012. évi számla esetében a levonási jogot csak 2013-ban gyakorolja, akkor annak szintén szerepelnie kell az összesítő nyilatkozatban. 2013. január 1. után kibocsátott módosító vagy storno számlákat viszont csak abban az esetben kell az összesítő nyilatkozatban szerepeltetni, ha az eredeti számla is 2013. január 1. után került elszámolásra.
Nagyon fontos, hogy nem minden számláról kell adatot szolgáltatni, csak azokról, amelyek esetében az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot.

Példa:

2013. január 18.-án kibocsátott 2012. december 30.-i teljesítésű számláról nem kell adatot szolgáltatni akkor sem, ha a számla áfa tartalma meghaladja a 2 millió forintot.

Kinek, milyen jelentést kell készíteni?

Számlánkénti tételes jelentést mind az eladónak és mind a vevőnek, ha a számlában áthárított adó a 2 millió forintot eléri vagy meghaldja.

Összevont jelentést a vevőnek, ha ugyanabban az adómegállapítási időszakban, ugyanattól az eladótól kibocsátott számlák alapján legalább 2 millió forintban gyakorol levonási jogot.

Mely ügyletekre terjed ki a belföldi összesítő jelentéstételi kötelezettség?

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a belföldi partnerrel folytatott, egyenes adózás alá eső, áthárított adót tartalmazó ügyletekkel kapcsolatban keletkezik nyilvántartási kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy az összesítő jelentéstételi kötelezettség nem terjed ki az adómentes ügyletekre, amelyek után a termékbeszerzőnek, a szolgáltatást igénybe vevőnek kell az adófizetési kötelezettséget teljesítenie, amelyekre különös adózási mód alkalmazandó. Ennek szabályai alapján a számlában áthárított adó nem szerepelhet, illetve a nem adóalany személy felé és a belföldön áfaadóalanyként nem regisztrált külföldi adóalany részére teljesített ügyletek esetében.

Eladói minőségben teljesítendő, tételes összesítő jelentés (számlánként)

Elsőként is tisztáznunk kell partnerünk adóalanyiságát. Amennyiben partnerünk egy másik belföldön nyilvántartásba vett adóalany, akkor az áfabevallásában azon termékértékesítései, szolgáltatásai számlaadatairól kell nyilatkoznia, amelyek tekintetében az áthárított adó eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot.

Eladó esetében, az adott számlákat/előlegről kibocsátott számlákat abban az adómegállapítási időszakban kell szerepeltetni, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését tanúsító számlában feltüntetett adót meg kell állapítani vagyis az ügylet teljesítési időpontja van.

Mit kell tartalmaznia a nyilatkozatnak:

a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő áfaadóalany adószámának első nyolc számjegye (csoportos adóalany esetén a csoportazonosító szám első nyolc számjegye)

  • a számla sorszáma
  • az adó alapja és az adó összege
  • a teljesítés időpontja

A nyilatkozatot a 1365. számú bevallás 1365M-01 lapján tudjuk megtenni partnerenként, tehát minden partnernek új oldala lesz a nyomtatványon, ahol számlánként kell szerepeltetni az ügyleteket.

Vevői minőségben teljesítendő, tételes összesítő jelentés (számlánként)

A vevő is köteles a bevallásában nyilatkozni azon termékbeszerzéseinek, szolgáltatás-igénybevételeinek számláiról, amely számlákban az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot. Abban az adómegállapítási időszakról teljesítendő bevallásban kell szerepeltetnie, amelyben az ügylet teljesítését vagy az előleg megfizetését igazoló számla alapján adólevonási jogot gyakorol.

Fontos, hogy akkor lesz jelentési kötelezettségünk, ha egy számla kapcsán adólevonási jogot gyakorlunk.

Példa:

Ha egy személygépkocsiról kapunk számlát és az áthárított áfa összege meghaladja a 2 millió forintot, akkor az eladó mindenképpen szerepeltetni fogja a számlát, míg nekünk, – ha nem továbbértékesítési céllal vagy bérbeadási céllal szereztük be – nem lesz adólevonási jogunk, tehát nem kell a jeletésben szerepeltetni, hiszen nem volt levonási jogunk a számlához kapcsolódóan.

Másik fontos szabály, hogy a nyilatkozatban nem a levonható előzetesen felszámított áfát kell szerepeltetni, hanem az áthárított áfát, vagyis ami a számlán előzetesen felszámított áfaként szerepel.

Ebben az esetben a nyilatkozat tartalma:

  • a terméket értékesítő, a szolgáltatást nyújtó adóalany, evaalany adószámának, csoportos áfaadóalany esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét;
  • a nevére szóló számlában feltüntetett adóalapot és az áthárított adót;
  • a számla sorszámát, valamint
  • a teljesítés időpontját

Ezt a nyilatkozatot a 1365. számú bevallás 1365M-02 lapján tudjuk megtenni, hasonlóan a eladóhoz partnerenként, számlánként.

Vevői minőségben teljesítendő, tételes összesítő jelentés (Összevont)

A vevőt összesítő jelentéstételi kötelezettség terheli akkor is, ha ugyanabban az adómegállapítási időszakban ugyanazon termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó által kibocsátott több számlában – ideértve a számlával egy tekintet alá eső okiratot is – áthárított adó tekintetében gyakorol összesen a 2 millió forintot elérő vagy ezt meghaladó összegben adólevonási jogot.

Nyilatkozat tartalma:

  •   a termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó adóalany, evaalany adószámának, csoportos áfaalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyéről, és
  •   a számlákban feltüntetett áthárított áfa összegéről.

Ezt az összevont adatot a 1365. sz. bevallás 1365M jelzésű főlapjának 06. sorában kell feltüntetni.

Önt érinti a belföldi tételes összesítő jelentési kötelezettség? Eladói vagy vevői minőségben? Ossze meg velünk tapasztalatait egy komment formájában!

 

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére