Év végi határidők I. rész: Bejelentkezési és bejelentési határidők

iStock_000017496132XSmallA vállalkozások számviteli, adózási teendőit ellátó szakembereinek az év vége közeledtével a szokásos munkamenet mellett számos más határidőre is figyelemmel kell lenni. Az alábbi összefoglalásunkkal szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy milyen határidőkre kell felkészülni az elkövetkezendő időszakban.

Adózási forma választása

A 2013. január 1-jével bevezetett új adónemeknek köszönhetően az adózók több adózási forma közül választhatnak. Érdemes előzetesen számításokat végezni arról, hogy várhatóan melyik lesz a legelőnyösebb számukra.

Abban az esetben, ha az adózó egyszerűsített vállalkozói adó (eva) alanya kíván lenni, akkor az adóévet megelőző év december 20-áig jelentkezhet be az eva-törvény hatálya alá. Sőt, bejelentését december 20-áig minden kötelezettség nélkül írásban vissza is vonhatja. Természetesen a bejelentő eva alannyá csak akkor válhat, ha megfelel az adóalanyiság választására vonatkozó feltételeknek.

A fenti határidő vonatkozik arra az adózóra is, aki a kisvállalati adó (kiva) hatálya alá szeretne bejelentkezni. Ennek elmulasztása azt jelenti, hogy a következő adóévben az adókötelezettség nem teljesíthető a kiva szerint. A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás az állami adóhatósághoz való bejelentéssel egyidejűleg választhatja a kiva szerinti adózási formát. Ekkor az adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával jön létre.

Mindezek mellett az adóalanyiság megszűnése esetén tekintettel kell lenni arra is, hogy a megszűnéstől számított 24 hónapon belül az adóalanyiság ismételten nem választható.

Azok az adóalanyok, akik a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) mellett döntenek, a bejelentést követő hónaptól alkalmazhatják a katát. Ez azt jelenti, hogy az az adózó, aki megfelel a törvényben előírt feltételeknek, és 2015. január 1-jétől a kata hatálya alá szeretne tartozni, a bejelentését december végéig meg kell tennie.

A fentiek mellett, annak az eva alanynak, aki 2015. januártól a katát, vagy a kivát kívánja alkalmazni, figyelnie kell arra, hogy december 20-ig kijelentkezzen az eva hatálya alól.

Választás az áfa rendszerében

Bizonyos adózási formák esetén (kata, kiva) az adózónak arról is kell döntenie, hogy az általános forgalmi adó (áfa) szempontjából hogyan szeretné teljesíteni adókötelezettségét. Azoknak az adóalanyoknak, amelyeknek bevételük várhatóan a 6 milliós határ alatt marad, célszerű fontolóra venni, hogy élnek az alanyi adómentesség előnyeivel. Amint az már jól ismert, az alanyi adómentesség legnagyobb vonzereje az, hogy az azt választó adóalany adófizetésre nem kötelezett, és emellett adóbevallási kötelezettség sem terheli. Ez természetesen azzal párosul, hogy adó levonására sem lesz jogosult.

Az alanyi adómentességet választónak nem szabad megfeledkeznie a számla-, illetve nyugtaadási kötelezettségről sem. Fontos, hogy az általa kibocsátott számlán áthárított adómérték nem szerepelhet, illetve utalni kell a mentességre is, azaz, rá kell írnia, hogy alanyi adómentes.

Az áfa törvény rendelkezéseinek megfelelően, bizonyos esetekben az alanyi adómentes személy nem járhat el alanyi adómentes minőségében. Ezeket a tényállásokat az adóalanynak ismernie kell.

Amennyiben az adózó alanyi adómentesség választása mellett dönt, legkésőbb december 31-ig az erről szóló bejelentését meg kell tenni. Az a vállalkozás, amelyik most kezdi a tevékenységét, bejelentkezéskor is választhatja az alanyi adómentességet. Érdemes erre figyelni, mert ha ekkor elmulasztja, legkorábban a bejelentkezést követő adóévre tudja csak választani.

Az alanyi adómentesség mellett az adóalanyok választhatják a pénzforgalmi elszámolás lehetőségét is, amely likviditási könnyebbséget eredményezhet a számukra. A pénzforgalmi elszámolást választó vállalkozásoknak ugyanis csak akkor kell megfizetni az áfát a termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után, ha számláik ellenértékét megkapták vevőiktől. Természetesen az áfát is csak akkor helyezhetik levonásba a számla alapján, ha azt pénzügyileg rendezték.

A pénzforgalmi elszámolás választását szintén be kell jelenteni, a változást megelőző adóév utolsó napjáig. Természetesen ehhez a törvényben rögzített feltételeknek meg kell felelni.

Lakóingatlanok adómentes értékesítése

Az általános forgalmi adó alanyainak december 31-ig lehetősége van arra, hogy az adómentesség alá eső, beépítetlen ingatlan, több mint két éve jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező, beépített ingatlanok értékesítése, ingatlan bérbeadása estén adókötelessé tételt válasszon. Ez a döntés eltérhet az ingatlan értékesítése, illetve bérbeadása esetében, de akár arra is van lehetőség, hogy kizárólag a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanokra terjedjen ki az adókötelezettség.

Amennyiben az adóalany az adókötelessé tétel mellett döntött, akkor ettől öt évig nem térhet el.

Azon adóalanyok számára, akik már éltek ezzel a lehetőséggel, – ez azonban nem bizonyult számukra kedvezőnek, mert akár az áfával növelt eladási ár miatt nem tudják eladni az ingatlant – kapnak rá esélyt, hogy lakóingatlanok esetében a döntésüket megváltoztassák. 2015. február 28-ig ugyanis az adóalanyok nyilatkozatot tehetnek az adóhatóság felé, hogy lakóingatlanukat 2015. január 1-jétől adómentesen kívánják értékesíteni.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére