Év végi határidők II. rész: Feltöltési kötelezettségek

global business travel international conceptElőző írásunkban bemutattuk, hogy az év vége közeledtével mi mindenre kell figyelnie egy adózónak, ha új adózási formát kíván választani, vagy akár olyan változást tervez, amelyet az adóhatóság felé is be kell jelentenie. Mindezek mellett nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy december 20.-án számos adónem esetében adófizetési és adóelőleg-feltöltési kötelezettséggel is számolnia kell.

Ez már az elmúlt években is feladhatta a leckét egyes adózóknak, hiszen gyakorlatilag meg kell becsülni az adóév várható bevételeit, költségeit, ráfordításait, majd az adatok alapján kiszámítani a társasági adót és az iparűzési adót. Az új adónemek megjelenésével, illetve a feltöltési kötelezettség innovációs járulékra történő kiterjesztésével még több feladat elé kell nézni. Összefoglalónkkal ebben a munkában igyekszünk segíteni.

Társasági adó

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szabályozza a társasági adó feltöltési kötelezettségét. A kötelezettekre vonatkozó szabályozás nem változott az előző évekhez képest, azok a kettős könyvvitelt vezető társasági adóalanyoknak (belföldi illetőségű adózók és külföldi vállalkozók) kell a társasági adóelőlegüket kiegészíteni, amelyeknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.

Amennyiben a fenti adatok alapján feltöltésre kötelezettek leszünk, a következő feladatokkal kell szembenéznünk.

Elsőként meg kell néznünk, hogy mely időszakig bezárólag kerültek a gazdasági eseményeink feldolgozásra. Ezt követően a rendelkezésünkre álló adatok alapján meg kell állapítanunk a tényleges eredményünket. A munka neheze ekkor következik, hiszen a még nem rögzített adatok mellett számszerűsíteni kell azon események hatását is, amelyek várhatóan az év végéig még bekövetkeznek. Ha megbecsültük, hogyan alakul az adózás előtti eredményünk év végén, számolnunk kell az adóalap módosító tételekkel is.  Ekkor már látjuk, hogy az adózás előtti eredményünk, vagy az adóalapunk közül a nagyobb eléri – e a jövedelem-(nyereség)minimumot. Amennyiben nem, el kell döntenünk, hogy nyilatkozunk, vagy a jövedelem-(nyereség)minimum szerinti adózást választjuk. Ha az adóalapunk nagyobb, akkor a társasági adófizetési kötelezettség megállapításához az adókedvezményeket is számba kell vennünk. Összesíteni kell az eddig befizetett adóelőlegeket, majd az azokkal csökkentett összeget kell befizetnünk adóelőleg-feltöltési kötelezettségként december 20.-ig. Nagyon fontos, hogy a feltöltési kötelezettség megállapítása után figyelemmel legyünk az adott évet érintő adóváltozásokra is, érdemes áttekinteni a módosításokat.

Ha társasági adóalanyként feltöltésre kötelezettek vagyunk, akkor ennek megfizetésén túl bevallási kötelezettségünket is teljesítenünk kell. Erre szintén december 20-ig van időnk, amelyet a 1401-es bevalláson tudunk megtenni.

Helyi iparűzési adó

Az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza azt, hogy azoknak az adóalanyoknak, akik társasági adóelőleg feltöltésre kötelezettek a helyi iparűzési adóelőlegüket is ki kell egészíteniük a várható éves fizetendő adó összegére. A befizetési kötelezettség teljesítése mellett bevallást is kell benyújtani, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, december 20.-ai határidővel.

A számítás során nem szabad megfeledkeznünk az elmúlt évben bevezetett új szabályokról sem. Az éves iparűzési adó összegét ugyanis befolyásolhatja az az előírás, hogy a nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatósága progresszív módon korlátozott, azaz bizonyos esetekben az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások összege teljes mértékben nem vonható le.

A fentiek mellett tekintettel kell lennünk a kapcsolt vállalkozások közös adóalap számítására is. Ez annyit tesz, hogy a kapcsolt vállalkozásnak először csoportszinten kell megállapítania az iparűzési adó alapját, majd az egyes vállalkozásoknak az így kiszámított adóalap egészéből a nettó árbevétel arányával azonos módon kell számítania a vállalkozási szintű adóalapot.

Ezt az összeszámítási szabályt csak annak az adóalanynak kell alkalmaznia, akinél az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások értékének együttes összege az adóalany nettó árbevételének 50 %-át meghaladja, és csakis ezeknek a feltételeknek megfelelő kapcsolt vállalkozásai esetében.

Energiaellátókat terhelő adóelőleg kiegészítési kötelezettség

A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény értelmében az adóalanyoknak az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig be kell vallani és meg kell fizetni a várható jövedelemadó 90 százalékát. Ez a kötelezettség nem vonatkozik arra az adóalanyra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot.

Egyszerűsített vállalkozási adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó (Eva) hatálya alá tartozó társaságoknak a tárgyévi adóelőlegét december 20-áig kell kiegészíteni az adóévi várható fizetendő adó összegére. Ennek megfelelően valamennyi Eva adóalanynak december 20-áig feltöltési kötelezettsége keletkezik, azonban azt bevallani nem kell, elegendő az összegét az éves adóbevallásban feltüntetni.

Innovációs járulék

Azok az adóalanyok, amelyek az innovációs járulék alanyai, feltöltési kötelezettséggel kell, hogy számoljanak ebben az adónem vonatkozásában is. Ez azt jelenti, hogy a befizetett előlegüket az adóévi várható fizetendő járulék összegére ki kell egészíteni, majd a keletkezett különbözetet az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig be kell vallani, illetve meg kell fizetni.

Reklámadó

Új adónem 2014-től a reklámadó, amelyhez szintén kapcsolódik feltöltési kötelezettség. A többi adónemhez hasonlóan a reklámadó-fizetésére kötelezetteknek a reklámadó-előleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészíteniük, figyelembe véve az adóévre már bevallott előlegeiket. A befizetés mellett ezt be is kell vallani december 20-áig az 1494-es bevallási nyomtatványon.

Mulasztási bírság 

Amennyiben az előzőekben felsorolt adónemek esetében feltöltési kötelezettségünknek a megadott határidőig nem teszünk eleget, vagy azt rosszul kalkuláltuk, mulasztási bírsággal kell számolnunk. A mulasztási bírság 20 %-ig terjedhet, alapja a befizetett előleg és az adó 90 %-ának a különbözete lesz.

Jó hír, hogy az adóhatóság a mulasztási bírság alapjának számítása során nem veszi figyelembe az adóelőleg-kiegészítés esedékességének napján és a mérleg fordulónapon alkalmazott árfolyam különbözet miatt keletkezett, adóalapot képező nyereséget.

Ettől függetlenül a kiszabható bírság összege jelentős is lehet, ezért nagyon fontos, hogy körültekintően végezzük el a számításokat, és időben befizessük a feltöltési kötelezettségünket.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére