Ellenőrzési irányelvek 2013: Kik lesznek idén az Adóhatóság célkeresztjében?

Idén februárban is megjelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tájékoztatója a 2013. évi ellenőrzési irányelvekről, mely kísértetiesen hasonlít az előző évihez.
Az ellenőrzési irányelv bemutatja többek között a főbb célkitűzéseket, az ellenőrizendő tevékenységi köröket, illetve az ellenőrzési típusok tervezett arányszámait.

I. Vizsgálati célkitűzések

Az egyre növekvő bevételi tervek megvalósításában idén is nagy szerepet szán az adóhatóság a szélesedő adózói körnek, illetve a 2013-ban megjelenő új intézményeknek. Ilyen új elem a belföldi összesítő jelentés, az online pénztárgép, illetve a bevezetésre kerülő új adónemek.

Idén februárban kell először beküldeni a belföldi összesítő áfa jelentést, amely a 2 millió forintnál magasabb áfa tartalmú számlákról szolgáltat adatot az adóhatóság számára. Ezzel gyakorlatilag információhoz jut az adóhivatal, hogy az egyik oldalon visszaigényelt áfát a partner vállalkozás megfizette –e.
Bár még nagy a bizonytalanság, hogy a pénztárgépek online bekötése a NAV szervereire mikor fog ténylegesen megvalósulni, az adóhatóság nagy reményt fűz ehhez az új ellenőrzési eszközhöz is. Ennek előnye ugyanis, hogy az adóhivatal információt szerez arról, hogyan alakul a társaság bevétele akár napi, heti vagy havi bontásban. Ez jelentős segítséget nyújt majd a kockázatelemzés és az ellenőrzésre történő kiválasztás során.
Az ellenőrzésre történő kiválasztásban fontos szerepe van egy többlépcsős kockázatelemzésre alapozott informatikai rendszernek. Az adóhatóság becslési adatbázisában ugyanis minden olyan adat megjelenik, amely az adózói életút különböző szakaszaiban és az adózói kapcsolataiban felmerül.

Induló vállalkozások esetén fontos célkitűzés a „fantom” cégek kiszűrése.
Ez történhet adóregisztrációs eljárás, illetve fokozott adóhatósági felügyelet kereteiben.
Az egyedi kockázatelemzést igénylő főbb adózói jellemzők:

  • a cég külföldi ügyvezetőjének nincs belföldi bejelentett lakcíme, csak kézbesítési meghatalmazottra vonatkozó adatok bejelentésére került sor
  • a megalakulást követően – különösen alacsony jegyzett tőke esetén jelentős forgalom, illetve nagy összegű fizetendő és emellett közel azonos összegű levonható áfa bevallása történik

Működő vállalkozások

A működő vállalkozások esetén a fő célkitűzés az adóbevételek biztosítása, a működés nyomon követése az adóminimalizáló folyamatok érdekében.
Ennek keretében ellenőrzésre kerül többek között, hogy a különös adózási módok alkalmazása, az adókedvezmények igénybevétele jogszerűen történik-e.
Az idei évben még jelentősebb szerepet kapnak a kiutalás előtti vizsgálatok. Miután 2012-ben is a legnagyobb adóbevételt képviselő áfa adónemben történt adóhatósági megállapítás, ezért az szja mellett az idén is kiemelt vizsgálati célpontot képez az áfa.

ÁFA ellenőrzések

A nyilvánosságra hozott ellenőrzési irányelv alapján az ÁFA vizsgálatokkal elsődlegesen érintett adóalanyok az idei évben is a nagyobb forgalmú, jelentős kockázatot hordozó adózók, a körbeszámlázásos ügyletek, csalárd értékesítési láncolatok, számlagyárak részesei, illetve a kockázatelemzéssel feltárt szervezett csalási konstrukciókban résztvevő vállalkozások.
Az adóhatóság ellenőrzési törekvéseiben lépést tart a változásokkal, így nagy figyelmet fog fordítani az idei évben a világhálóra feltöltött adatokra. Ez azt jelenti, hogy figyeli például a hirdetéseket, az eladásra meghirdetett termékeket, szolgáltatásokat, majd adójogi szempontból azokat felhasználja.

Társasági és osztalékadó

A társasági és osztalékadó ellenőrzések célkitűzései a fejlesztési adókedvezmények, a kutatás fejlesztés alapján történő adóalap csökkentés, a látvány-csapatsport támogatások címén igénybevett adókedvezmény érvényesítésének jogszerűsége. Miután 2012-ben megváltoztak a veszteségelhatárolás szabályai, ennek ellenőrzése szintén várható.

Személyi jövedelemadó ellenőrzések

Az ÁFA ellenőrzés mellett nagy hangsúlyt kap az idén a költségvetésnek szándékosan kárt okozó magánszemélyek vizsgálata, az eltitkolt jövedelmek feltárása, a vagyongyarapodás vizsgálata, a jövedelmet minimalizáló egyéni vállalkozók ellenőrzése.

II. Ellenőrizendő tevékenységi körök

2013-ban a szolgáltató szektor esetében az adóhatóság látókörébe kerül a nagykereskedelem, ezen belül is a cukor, édesség, a hús és húskészítmények nagykereskedelme, vagy például az elektronikus és egyéb háztartási cikkek, számítógépek nagykereskedelme. Várhatóan új ellenőrzési terület lesz a dísznövény, vetőmag, műtrágya kiskereskedelem. Idén sem lélegezhetnek fel a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók, valamint a biztonsági, nyomozói tevékenységet végzők.
Az ipari ágazatban a hús-, baromfihús-készítmények gyártása, valamint a műanyag csomagolóeszközök, műanyag építőanyagok gyártása számíthat fokozott ellenőrzésre.

A NAV tájékoztatójában kijelölte a következő évek ellenőrzéseinek irányvonalát, úgyhogy készülhetnek a csomagküldő, internetes kereskedelemet folytatók, valamint a jogi, számviteli, adószakértői tevékenységet végzők. Kiemelt figyelem övezi majd a magánrendelőkben végzett járóbeteg-, fogorvosi, valamint egyéb humán egészségügyi ellátást.

III. Ellenőrzési típusok tervezett arányszámai

 

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére