Döntés előtt, avagy hogyan valljuk be a 2012. évi személyi jövedelemadónkat

Több lehetőségünk van arra, hogy magánszemélyként a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségünknek eleget tegyünk. Hamarosan döntenünk kell, hogy a törvény adta lehetőségek közül melyiket válasszuk. Érdemes ezekkel tisztában lenni, hogy a lehető legegyszerűbben, legkönnyebben tudjuk a bevallás benyújtását megoldani. Az alábbi írásunkkal ennek eldöntésében igyekszünk segítséget nyújtani. Fontos kérdés tehát, hogy bevallási kötelezettségünket hogyan teljesítjük.

Választhatunk:

  • Adónyilatkozatot, ismertebb nevén „söralátét” formát
  • Adóhatóság közreműködésével készült egyszerűsített bevallást
  • Önadózóként készített teljes adattartalmú vagy csökkentett adattartalmú bevallást
  • Munkáltatói adómegállapítást

Elsőként nézzük a legegyszerűbbnek tűnő adónyilatkozat választásának a szabályait.

Erre az egyszerűsített adattartalommal készíthető adóbevallásra 2012-től van lehetőségünk. Szerencsére ez az adóbevallás minimális adatszükségletet igényel, gyakorlatilag az adóköteles jövedelmet, az adó összegét és a levont adóelőlegek összegét kell feltüntetni.
Fontos kérdés, hogy magánszemélyként milyen feltételeknek megfelelve tehetünk ilyen nyilatkozatot. Egyik ilyen kritérium, hogy a magánszemélynek kizárólag az adóelőleget megállapító munkáltatótól, kifizetőtől származik jövedelme és a munkáltató által levont adó, adóelőleg és a ténylegesen fizetendő adó különbözete az adóévben az ezer forintot nem haladja meg. A kifizető pedig az adót, adóelőleget hiánytalanul levonta. További kritérium, hogy tételes költségelszámolással költséget nem számol el, az adóévben belföldi illetőségű, nem minősül egyéni vállalkozónak és az adóévben nem választotta fizető-vendéglátó tevékenységére az átalányadózást, valamint mezőgazdasági őstermelőként nem köteles adóbevallás benyújtására.
A nyilatkozat megtételének egyéb feltétele, hogy az adóévben nem szerzett ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából, vagy ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet, illetve olyan jövedelmet, amely után az egészségügyi hozzájárulást saját magának kell megfizetnie.
A nyilatkozatot adó nem választhatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerinti közteherviselést, nem szerezhet külföldön (is) adóztatható jövedelmet, illetve osztalékká nem váló osztalékelőleget.

A fentieknek megfelelő magánszemély is csak akkor teljesítheti adóbevallási kötelezettségét adónyilatkozat benyújtásával, ha teljesül, hogy az adóéven belül az adóelőleg megállapítása során érvényesített kedvezmények azonosak az érvényesíthető kedvezményekkel. Ez azt is jelenti, hogy a ténylegesen bevallott kedvezmény sem térhet el az adóelőleg megállapítása során érvényesített kedvezménytől, még akkor sem, ha erre más adómegállapítási mód esetén a törvény lehetőséget biztosítana.

A nyilatkozat adásának kizáró oka az is, ha a magánszemély az adójáról rendelkező önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot, valamint nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatot szeretne adni.

Ha minden feltételnek megfelelünk és van lehetőségünk adónyilatkozat benyújtására, akkor a határidőt tekintve az általános szabályok vonatkoznak ránk. Ez azt jelenti, hogy a bevallási határidő megegyezik az önadózás útján benyújtandó bevallás határidejével, ami 2013-ban május 21. napja lesz.

Kényelmes megoldást jelenthet a munkáltatói adómegállapítás is.

Tudni kell azonban, hogy ennek igénybevétele a munkáltató döntésén múlik. Hiába szeretnénk kérni, ha a munkáltató nem vállalja a munkavállalók bevallásainak elkészítését, akkor arról magunknak kell gondoskodni.
Abban az esetben viszont, ha felajánlja, akkor minden munkavállalójának biztosítani kell ezt a lehetőséget, nem alkalmazhatja azt csak bizonyos csoportokra.
A munkavállalók közül azonban csak azok kérhetik ezt a bevallási lehetőséget, akik kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szereztek bevételt, és egyébként azt önadózóként kötelesek lennének bevallani, vagy egymást követően fennálló munkaviszonyuk alapján szereztek jövedelmet és az előző munkáltató által kiállított adatlapokat átadták a munkáltatónak. Ha valakinek a munkaviszonyból származó jövedelme mellett társadalombiztosítási ellátásból pl. nyugdíjból, családi pótlékból is keletkezik jövedelme, ettől függetlenül kérheti a munkáltatói adómegállapítást.  Az sem kizáró ok, ha adókedvezményt szeretne érvényesíteni a munkavállaló.
Az igazolások március 20-i leadási határidejére figyelni kell, hogy a bevallást a munkáltató el tudja készíteni. Erre tulajdonképpen a munkáltatónak 2013. május 21-ig van ideje, melyről igazolást ad a munkavállalónak, a NAV felé pedig június 10-ig elektronikus úton eljuttatja.

A munkáltatói adómegállapítást a 12NY29 nyomtatványon kérhetjük 2013. január 31-ig.

Ha szeretnénk az adóhatóságra bízni az adóbevallásunkat, akkor az egyszerűsített adóbevallást kell választanunk.

Ennek lényege az, hogy az adóhatóság készíti el a magánszemély helyett a bevallást az általa megadott információk, és az ő nyilvántartásában szereplő adatok alapján. Csak azokat az információkat kell nyilatkozat formájában megadni az adóhatóságnak, amiről nincs tudomása.
Egyszerűsített bevallást az a magánszemély választhat, aki az adóévben:

  • kizárólag olyan bevallásköteles bevételt szerzett, amelyből kifizető (munkáltató) adót/adóelőleget vont le és/vagy
  • ingó, ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem miatt van adókötelezettsége, továbbá
  • nem volt egyéni vállalkozó és
  • mezőgazdasági őstermelői tevékenységből adóköteles bevétele nem származott

Legkésőbb február 15-ig kérhetjük az egyszerűsített adóbevallás elkészítését, a 1253NY nyilatkozat kitöltésével. Ez alapján az adóhatóság április 30-ig elkészíti az adóbevallás tervezetét, melyet ellenőrzés végett elküld a magánszemélynek postán vagy elektronikus módon. Ezt követően lehetőség van arra, ha valami nem megfelelő, hogy kijavítsuk a bevallást és visszaküldjük május 20-ig. A jogszabályi változásoknak megfelelően már szükséges visszaküldenünk az adóhatóság részére a bevallást, ha egyetértünk vele.

Ha nincs rá lehetőségünk vagy egyszerűen csak nem akarjuk egyik előzőekben ismertetett adóbevallási módot sem választani, akkor önadózóként önállóan kell elkészítenünk a 1253 számú adóbevallást. Egyszerűbb megoldásként választhatunk csökkentett adattartamú bevallást is, mely lehetőséget kínál arra, hogy – megtartva az eredeti bevallás felépítését, sorszámozását- áttekinthetőbb formában adjunk számot jövedelmünkről.
Természetesen ezzel a lehetőséggel sem élhet mindenki, többek között az egyéni vállalkozók, az őstermelők, azok, akiknek külföldről származó jövedelmük van, illetve azok, akik tartós befektetésből származó bevallás-köteles jövedelmet szereznek, szintén nem választhatják. Nekik sajnos teljes adattartalommal kell elkészíteni a bevallásukat, amely sok esetben nem kis munkát eredményez.
A határidő mindkét bevallási forma esetén 2013. május 21. (egyéni vállalkozók és áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek esetén február 25).
Bevallásunk kitöltését nagymértékben leegyszerűsíthetjük, ha azt elektronikusan végezzük, de természetesen kitölthetjük azt papír alapon is. Sőt, ha rendelkezünk ügyfélkapus regisztrációval, elektronikus úton azt fel is tudjuk adni. Amennyiben mégis a postai utat választjuk, ne feledkezzünk el tértivevényes vagy ajánlott feladóvevényről sem.

Ön utánanézett már, hogy melyik bevallási módszert érdemes választania?

 

Hozzászólások lezárva.

Vissza az oldal tetejére