Cégadatok bejelentési kötelezettsége 2013. február 1-ig

Ezúttal a cégadatokat érintő bejelentési kötelezettség határidejére szeretnénk felhívni a figyelmet, amely 2013. február 1. A határidő elmulasztása miatt törvényességi felügyeleti eljárás indulhat, amely végső soron a cég törlését is jelentheti.

Az iratok elektronikus úton nyújthatóak be, amelyhez ügyvéd közreműködése szükséges.

Amennyiben cégének ezeket az adatokat, igazolásokat csupán a jogszabály előírása miatt kell benyújtania, azt költség- és illetékmentesen teheti meg. A kötelezettség elmulasztása azonban 50 ezertől 900 ezer forintig terjedő bírság kiszabását is maga után vonhatja. A jogszabály alapján a bírság kiszabása bírói mérlegelés nélkül kötelező.

Miután a cégtörvény alapján a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei is cégnek minősülnek, a fenti felhívás őket is érinti.

A következő cégmódosításokat kell kötelezően megtenni 2013. február 1-ig:

 -          Székhely és telephely használati jogosultság igazolása

A törvényes képviselő jogosult a Cégbíróság felé megtenni azt a nyilatkozatot, amely a székhely, telephely használatának jogszerűségét támasztja alá. Az eredeti rendelkezéssel ellentétben, a Cégbíróság részére benyújtandó nyilatkozatnak nem kell kiterjedni a használat jogcímére, csupán a használat jogszerűségéről köteles nyilatkozni a törvényes képviselő, ugyanakkor az eljáró ügyvédnek a cég köteles bemutatni a használatra feljogosító okiratot.

-          Tagok, ügyvezetők személyi adatainak bejelentése

Bele kell foglalni a létesítő okiratba, és be kell jelenteni a Cégbíróságnak a tagok, részvényesek, valamint a cég képviseletére jogosultak természetes azonosító adatait. Ez kiterjed a magánszemélyek nevére, lakóhelyére, anyja születési nevére, továbbá adóazonosító jelére és születési helyére, idejére; jogi személyek esetén pedig a cég nevére, székhelyére, cégjegyzékszámára, továbbá adószámára.

-          Kézbesítési megbízott bejelentése

Kötelező kézbesítési megbízottkijelölése a cégjegyzékben szereplő külföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, illetve magyarországi lakóhellyel nem rendelkező külföldi természetes személyek vonatkozásában. A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratok átvételéről és továbbításáról gondoskodjon.

Ebben az esetben a kézbesítési megbízott személyét is be kell jelenteni a Cégbíróságra.

Az előzőekben részletezett bejelentési kötelezettség azokra a cégekre vonatkozik, amelyek 2012. március 1. előtt alakultak és a módosítások még nem lettek átvezetve. Amennyiben ez időpontot követően már módosításra került a cégdokumentáció és ezen adatokat a cég már bejelentette, további kötelezettsége nincs.

A fenti bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban a továbbiakban forduljon ügyvédjéhez!

 

 

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére