Bejelentési határidők decemberben

Az év utolsó hónapjában járunk, így már nemcsak a karácsonyi ajándékok beszerzése miatt kell aggódnunk, hanem az egyes adózási határidők vészes közeledte kapcsán is. Az új adónemek bevezetésével lehetőséget kapunk, hogy ezeket az adózási formákat válasszuk, a bejelentkezés határidejére azonban figyelnünk kell.
Az alábbi összefoglalásunkkal szeretnénk segítséget nyújtani, milyen határidőkre kell készülnünk az elkövetkező bő két hétben.

Bejelentkezés a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá 

Amennyiben az adóalanyiság választására jogosultak vagyunk, elvégeztük a számításokat, és úgy tűnik, megéri a következő évben kisadózó vállalkozásként adózni, működő vállalkozásként 2012. december 1-31. közötti időszakban be kell jelentkezni a Katv. hatálya alá. Azoknak az adóalanyoknak pedig, akik eddig az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adóztak, mindenképpen figyelniük kell arra, hogy 2012. december 20.-ig kijelentkezzenek az EVA hatálya alól.
A tevékenységüket év közben kezdők az okmányirodai és a cégbírósági nyilvántartásba vételi kérelemmel egyidejűleg jelezhetik, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójának lehetőségével élni kívánnak.

Bejelentkezés a kisvállalati adó hatálya alá

Kisvállalati adóalanyiság legkorábban 2013. január 1-jével jöhet létre. Ehhez azonban a kisvállalati adó választására jogosultaknak 2012. december 20-ig bejelentést kell tenni.  Ha az a helyzet állna elő, hogy mégsem szeretnénk kisvállalati adózók lenni, az adózói bejelentkezés a bejelentést követő naptári év január 15-ig visszavonható.
A tevékenységét év közben kezdő vállalkozás bejelentését az állami adóhatósághoz való bejelentéssel egyidejűleg teljesítheti. Ekkor az adóalanyiság a vállalkozás nyilvántartásba vételének napjával jön létre.
Amennyiben az adóalanyiság megszűnik, jó tudni, hogy a megszűnéstől számított 24 hónapon belül az adóalanyiság ismételten nem választható.

Bejelentkezés az EVA hatálya alá

Ha valaki úgy kalkulált árbevétel adatai alapján, hogy jövőre mégis inkább az EVA-t célszerű választania, az adóévet megelőző év december 20-ig jelentkezhet be az EVA-törvény hatálya alá. Sőt, bejelentését december 20-ig minden kötelezettség nélkül írásban visszamondhatja. Természetesen a bejelentés akkor tehető meg, ha az adózó már a bejelentés időpontjában megfelel az adóalanyiság választására vonatkozó feltételeknek.

Alanyi adómentesség

Bár a tételes kisadó több adónemet kivált, – többek között a vállalkozói személyi jövedelemadót és vállalkozói osztalékalap utáni adót, társasági adót, személyi jövedelemadót, szociális hozzájárulási adót és egészségügyi hozzájárulást – muszáj elgondolkodni, hogy az általános forgalmi adóra vonatkozóan jövőre hogyan teljesítjük adókötelezettségünket.
Egy korábbi írásunkban igyekeztünk segítséget nyújtani, hogy milyen szempontokat célszerű figyelembe venni, amikor arról döntünk, hogy alanyi adómentességet választunk. Amennyiben úgy tűnik, hogy mindenképpen előnyös az alanyi adómentesség választása, és arra jogosultak vagyunk, szintén figyelnünk kell a bejelentés határidejére.

Az alanyi adómentesség választásának bejelentését ugyanis legkésőbb december 31-ig meg kell tenni.
Az a vállalkozás, amelyik most kezdi a tevékenységét, bejelentkezéskor is választhatja az alanyi adómentességet. Érdemes erre figyelni, mert ha ekkor elmulasztja, legkorábban a bejelentkezést követő adóévre tudja csak választani.

Pénzforgalmi áfa

A Munkahelyvédelmi akcióterv a kisvállalkozások likviditási helyzetének javítása érdekében bevezette a pénzforgalmi elszámolás választásának lehetőségét az áfa alanyok számára.
Ez dióhéjban annyit jelent, hogy a vállalkozásoknak csak akkor kell megfizetni az áfát a termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után, ha számláik ellenértékét megkapták vevőiktől. Természetesen az áfát is csak akkor helyezhetik levonásba a számla alapján, ha azt pénzügyileg rendezték.
Pénzforgalmi elszámolás 2013. január 1-jétől választható a tárgy naptári év végéig terjedő időszakra. Bejelentésére az Art. változás-bejelentésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, azonosan az előzőekben ismertetett alanyi adómentesség választásához. Ez azt jelenti, hogy a választás bejelentését legkésőbb december 31-ig meg kell tenni. A pénzforgalmi elszámoláshoz való jogosultsághoz több kritériumnak kell megfelelnünk, – amelyről egyik előző blogunkban már szóltunk – többek között az összes termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának ellenértéke nem haladhatja meg a 125 000 000 forintot. Ha az adóalany ezt az értékhatárt átlépi, a tárgy naptári év végétől számított két évig nem választhatja ezt a különös adózási módot.

Árfolyamválasztás

Az általános forgalmi adót minden esetben forintban kell megállapítani, még akkor is, ha az adó alapja külföldi pénznemben van meghatározva. A fő szabály szerint ehhez a választott hitelintézet árfolyamát kell alkalmazni. Könnyebbséget jelenthet az adóalanyoknak, ha a könyvvezetés és az áfa adóalap megállapítása során egységesen az MNB árfolyamát alkalmazzák.  Ennek választását azonban az állami adóhatóságnak be kell jelenteni december 31-ig, és ettől a választásától egy évig nem térhet el.
2013-tól az adóalanynak lehetősége lesz az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot is alkalmazni az adó forintra történő átszámítása esetén, amennyiben az külföldi pénznemben kifejezett. Hasonlóan az MNB árfolyam választásához, erről az állami adóhatósághoz szintén bejelentést kell tenni, melytől az adóalany a választás évét követő naptári év végéig nem térhet el.

Ingatlanokhoz, földterületekhez kapcsolódó választás

Az általános forgalmi adó alanyainak december 31-ig lehetősége van, hogy az adómentesség alá eső, beépítetlen ingatlan, több mint két éve jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező, beépített ingatlanok értékesítése, ingatlan bérbeadása estén adókötelessé tételt válasszon. Ez a döntés eltérhet az ingatlan értékesítésre és a bérbeadásra vonatkozóan.
Amennyiben az adóalany az adókötelessé tétel mellett döntött, akkor ettől öt évig nem térhet el.
Szeretnénk felhívni a figyelmet, azon adózók számára, akik ezzel a lehetőséggel 2007-ben, – a jogszabály hatályba lépését követően – éltek, hogy nekik most az öt év elteltével újra lehetőségük van, hogy kellő körültekintéssel döntsenek az áfa kötelezettség választását illetően.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére