Az egészségbiztosítási ellátásokról szóló törvény 2013. július 15-től hatályos módosítása

Könyvelés, Bérszámfejtés, HR AdminisztrációBejegyzésünkben ezúttal a kötelező egészségbiztosítási ellátásokról szóló törvény 2013. július 15-től hatályba lépő lényeges módosításairól szeretnénk Önöknek tájékoztatást nyújtani.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira – táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra – való jogosultsági szabályok nem módosulnak, de változnak a pénzbeli ellátások összegének kiszámítására vonatkozó szabályok.

Az új szabályok alapján az ellátások összegének megállapítása csak a jogosultság kezdő napján az utolsó (fennálló) biztosítási jogviszonyban elért pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem alapján történik, azaz csak a jelenlegi foglalkoztatónál megszerzett jövedelmeket lehet figyelembe venni.

Táppénz

Ha a jelenlegi munkáltatónál fennálló jogviszonyban az igénylőnek van az előző naptári évben vagy az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőzően 180 naptári napi jövedelme, akkor – a régi szabályok szerint – ez alapján kell megállapítani a pénzbeli ellátást.

Amennyiben a jelenlegi munkáltatónál – jogviszonyváltás miatt – az igénylő nem rendelkezik a fentiek alapján 180 napi jövedelemmel és

- van az előző jogviszonyait is beszámítva 180 napi folyamatos biztosítási ideje, akkor a jelenlegi munkáltatónál ténylegesen elért jövedelem alapján kell megállapítani az ellátást, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján.

- nincs az előző jogviszonyait is beszámítva 180 napi folyamatos biztosítási ideje, akkor a minimálbér lesz az ellátások alapja.

Tehát lényeges, hogy a munkavállaló rendelkezik-e a jogviszonyait összeszámítva 180 napi folyamatos biztosítási idővel.

Gyermekápolási táppénz

Az új szabályok szerint a szülő jogosult tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke után gyermekápolási táppénzre a gyermek kórházi kezelésének időtartamára is, amennyiben gyermeke mellett tartózkodik. A kórház által kiadott igazolással kell a keresőképtelenséget igazolni és gyermekápolási táppénzt igényelni.

Méltányosságból megállapítható gyermekápolási táppénz a 18. életévet be nem töltött beteg gyermek ápolása és kórházi tartózkodásának időtartamára is.

Terhességi-gyermekágyi segély

Csak a fennálló biztosítási jogviszonyban elért jövedelem alapján lehet az ellátást megállapítani. Ha nincs a biztosítottnak 180 napi jövedelme az ellátás igénylését megelőzően, akkor a terhességi-gyermekágyi segély összegét a minimálbér kétszerese alapján kell megállapítani. Ha a jövedelem nem éri el a minimálbér kétszeresét, akkor a tényleges jövedelmet kell figyelembe venni. Tehát a terhességi-gyermekágyi segélynél nem számít, hogy a korábbi jogviszonyaival együtt rendelkezik-e a munkavállaló 180 napi biztosítási jogviszonnyal.

Gyermekgondozási díj

A gyermekgondozási díj összegét a táppénz szabályok szerint kell megállapítani. Tehát számít, hogy van-e a korábbi jogviszonyaival együtt a munkavállalónak 180 napi biztosítási ideje. Amennyiben nincs, akkor az ellátás alapja a minimálbér lesz.

Átmeneti szabályok

A 2014. 05.11 előtt született gyermekek esetén a terhességi-gyermekágyi segélyt és a gyermekgondozási díj összegét a régi és az új szabályok alapján is ki kell számítani és a kedvezőbbet kell folyósítani.

Ezzel lehetőséget biztosítanak a szülőknek az új jogszabályokra felkészülni.

Jövedelemigazolás

A foglalkoztató a Jövedelemigazolást a jogviszony megszűnése napján csak annak a foglalkoztatottnak köteles kiadni, aki azt írásban kéri. Az írásbeli kérelem átvételéről a foglalkoztatónak igazolást kell kiadnia.

Mivel a változások következtében a pénzbeli ellátások összegét az utolsó foglalkoztatónál elért jövedelem alapján kell megállapítani, nincs szükség a Jövedelemigazolások kiállítására.

Kivételt képeznek azok a munkavállalók, akik a jogviszony megszűnését követő 2 éven belül gyermekvállalást terveznek. Az ő esetükben célszerű a Jövedelemigazolás kiállítását kérelmezni, mivel az átmeneti szabályok alapján az ellátás összegét a régi és az új szabályok szerint is kell számítani.

Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról (Tb igazolvány)

Új jogviszony létesítésekor a munkavállalónak a Tb igazolványt át kell adnia. Amennyiben nem adja át, az új munkáltató írásban felkéri a munkavállalót, hogy szerezze be előző foglalkoztatójától. Ha ennek 30 napon belül nem tesz eleget a munkavállaló, a foglalkoztató új igazolványt állít ki, de a pénzbeli ellátás igénylésekor csak a rendelkezésre álló adatok alapján történik az elbírálás.

Tehát a munkavállaló érdeke, hogy leadja a Tb igazolványát az új munkáltatójának.

A Tb igazolványt a foglalkoztató a biztosítás megszűnésekor köteles kiadni a foglalkoztatott részére. (Eddig az utolsó munkában töltött napon kellett kiadni.)

A foglalkoztató táppénz hozzájárulása (1/3)

Az ellátás elszámolási szabályok változásának következtében a munkáltató a táppénz hozzájárulást olyan jövedelem alapján megállapított táppénz után köteles megfizetni, amelyet a munkavállaló nála szerzett meg.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére