Amikor a számla befogadásán érdemes elgondolkodnunk…

Könyvelés, Bérszámfejtés, HR AdminisztrációKorábban foglalkoztunk már a számla kiállításával kapcsolatos követelményekkel, erről részletesen olvashat e-bookunkban.  Jelen bejegyzésünkben a másik oldalnak szeretnénk a segítségére lenni és néhány, egyedi helyzetben befogadott számlának a kötelező tartalmi kellékein túlmutató vizsgálatára szeretnénk felhívni a figyelmet.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a számlát kibocsátó vállalat adószámának az ellenőrzése. A vizsgálat pillanatok alatt elvégezhető, ugyanis az adóhatóság honlapján nyilvánosan lekérdezhető, hogy egy adószám felfüggesztésre, esetleg törlésre került-e.

Ha a számlát kibocsátó adószáma felfüggesztésre került, az azt jelenti, hogy a jogalanyisága nem csorbult, így a felfüggesztett adószámmal is értékesíthet, melyről számlát kell kiállítania, a számlát befogadó pedig a számla alapján az általános forgalmi adót levonásba helyezheti.

Abban az esetben viszont, ha törlik a vállalkozás adószámát, attól a naptól fogva nem állíthat ki számlát. Amennyiben ez mégis megtörténik és mi egy ilyen számlát fogadtunk be, akkor az általános forgalmi adó levonási jogunkkal nem élhetünk, és a számlát is küldjük vissza.

Az ügyfeleink nyilvános cégadatainak az ellenőrzése során gyakran találkozunk olyan vállalkozásokkal, melyek végrehajtás, végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt állnak. Ezen cégadatok rendszeres ellenőrzése persze nem csupán adózási okokból lehet hasznos. A számla vizsgálata kapcsán azonban fontos, hogy a felszámolás alatt álló adózók nevében az „f.a.”, míg a végelszámolás alatt állók nevében a „v.a.” toldat jelenik meg, melyet értelemszerűen az általuk kibocsátott számlán is fel kell tüntetni.

Ha felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségét megállapító eljárás hatálya alatt (például adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárás) álló vállalkozás tárgyi eszközét értékesíti felénk, valamint egyéb, a teljesítéskor a szokásos piaci árát tekintve 100.000 forintnak megfelelő összeget meghaladó terméket értékesít vagy szolgáltatást nyújt számunkra, akkor külön figyelmet érdemes fordítani a befogadott számlánk általános forgalmi adó tartalmának a minősítésére. Ilyenkor ugyanis a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője válhat az adófizetésre kötelezetté, azaz a belföldi fordított adózás szabályai léphetnek életbe. A fordított adózásra vonatkozó előírások alapján, abban az esetben, amikor az adófizetési kötelezettség az ügylet teljesítőjéről a termék vevőjére / szolgáltatás igénybevevőjére helyeződik át, az állami költségvetés szempontjából az adó termékértékesítő / szolgáltatásnyújtó általi megfizetése kockázatosnak minősíthető. Amennyiben ilyen számlát fogadunk be, akkor előfordulhat, hogy adó levonási jogunk mellett – esetleg helyett – adó fizetési kötelezettségünk (is) keletkezik, ami miatt e számlák tartalmának ellenőrzésére fontos kiemelt figyelmet fordítanunk.

Tekintettel arra, hogy valamennyi eddig vizsgált eset kapcsán kijelenthetjük, hogy a termék értékesítője / a szolgáltatás nyújtója a normál üzletmenettől eltérően működik, ezek a számlák nagy valószínűséggel az adóhatóság érdeklődést is fel fogják kelteni. Ennek okán a tartalmi kellékek és a cégadatok – különös tekintettel az adószám – ellenőrzésén túl, azt is célszerű mérlegelnünk, hogy a számla tartalmában befogadható-e, képes-e a tényleges gazdasági eseményt alátámasztani, és a valós adatokat tükrözni.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére