Adómentes exportértékesítés – Megváltozott előírás 2014-től

RTEmagicC_team-by-computer.jpgSzámos esetben előfordult, hogy harmadik országba történő termékértékesítés esetén a törvényben előírt határidő túllépése miatt az adott ügyletet nem lehetett adómentes exportértékesítésként megítélni. Ennek kapcsán egy peres eljárás során a Kúria felülvizsgálati eljárás keretében kérte az Európai Bíróságot, hogy vonja vizsgálat alá, az érintett nemzeti szabályozás összhangban van–e a direktívával. Miután az Európai Bíróság ítéletében kimondta, hogy ellentétes a direktívával az a nemzeti szabályozás, amely alapján pusztán egy határidő túllépése azzal a következménnyel jár, hogy az adóalany véglegesen elveszíti az adómentesség alkalmazásának lehetőségét, időszerűvé vált a hazai szabályozás átalakítása.

Ennek keretében az Áfa törvény 98.§-a 2014. január 1-jétől kiegészült egy új bekezdéssel, amely alapján azon termékértékesítések esetében, melyeknél a vámhatóság általi kiléptetés a teljesítést követő 90 napon túl, de 360 napon belül megtörténik, az értékesítés utólagosan adómentessé válik. Ez csupán a határidő tekintetében okoz kedvező változást, az adott ügyletre vonatkozóan az adómentesség egyéb feltételeinek teljesülnie kell.

Felmerül a kérdés, hogy a gyakorlatban ez miként valósítható meg. Ehhez célszerű számba venni, hogy a számlázás során milyen lehetőségeink vannak. Egyrészt az eladó vélelmezheti az adómentességhez szükséges 90 napon belüli kiléptetés megvalósulását és ennek megfelelően a vevő részére áfa-mentes számlát bocsát ki.

Kedvezőtlen helyzetben, ha a kiléptetés 90 napon belül nem történik meg, az eladónak az áfát pótlólag fel kell számítania az eredetileg kibocsátott számla módosításával. Ebben az esetben az eladó a fizetendő adó utólagos növekedésével szembesül, majd azt a teljesítés időpontjára vonatkozó szabály alapján, szükség esetén önellenőriznie is kell. Mindez azt jelenti, hogy az eladó nem tekinthet el a fizetendő adó megállapításától, hivatkozva arra, hogy a kiléptetés 360 napon belül meg fog történni. A kedvező szabály ugyanis utólagos adómentességről rendelkezik, azaz csak a már elszámolt fizetendő adó csökkenthető abban az esetben, ha a kiléptetés tényleg megtörtént 360 napon belül. A megváltozott jogszabály arról is rendelkezik, hogy mindezt mikor teheti meg. Ennek alapján, ha a korábban bevallott fizetendő adó csökken, a különbözetet fizetendő adó csökkentő tételként legkorábban abban a bevallási időszakban lehet elszámolni, amikor a módosító, illetve az érvénytelenítő számla a jogosult rendelkezésére áll.

Abban az esetben, ha a teljesítéstől számított 90. nap és a 360 napon belüli kiléptetés ugyanabba a bevallási időszakba esik, az értékesítés áfa mentesként is kezelhető, azzal a feltétellel, hogy a módosító számla kiállítása a bevallás benyújtásáig megtörténik.

A korábbi időszakok tekintetében olyan ténylegesen megvalósult termékexport esetében, ahol a 90 napos határidő túllépése miatt az nem adómentes exportként került bevallásra, vagy az adóhatóság utólagos ellenőrzés keretében kérdőjelezte meg az adómentesség alkalmazását adó-visszatérítését lehetett kezdeményezni. Ezek olyan ügyletek tekintetében történhettek meg, amelyek az ítélet kihirdetésének időpontjában, vagyis 2013. december 19-én még nem évültek el. Mindezek mellett figyelemmel kellett lenni a kérelem benyújtására nyitva álló 180 napos jogvesztő határidőre is.

 

 

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére