A veszteségelhatárolás szabályai

Bejegyzésünkben szeretnénk felhívni Olvasóink figyelmét a társasági adóról szóló törvény 2012. január 1-jétől hatályos veszteségelhatárolás szabályainak változására. Azokat a vállalkozásokat ugyanis, amelyek az előző évek során veszteségesen gazdálkodtak, az idén azonban már tudtak nyereséget realizálni, érheti meglepetés az adókötelezettség megállapítása során. Az alábbi összefoglalónkkal szeretnénk támpontot adni, mire számíthatnak.

A társasági adóalanyként feltöltésre kötelezett vállalkozások már szembesültek tavaly decemberben azzal a jogszabályváltozással, amely alapján az adóévben felhasználható veszteség mértéke korlátozás alá esik. Ennek megfelelően a várható adókötelezettség megállapítása során már kalkulálniuk kellett azzal, hogy az adóalapjuk 50 százaléka mindenképpen társasági adóalapot képez majd.

A hatályos szabályozás lényege a következő: Amennyiben az adózó társasági adóalapja negatív, ezzel az összeggel a következő adóévekben döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett.
Az elhatárolt veszteség legfeljebb az elhatárolt veszteség nélkül számított adóalap 50 százalékáig érvényesíthető az adózás előtti eredmény csökkenéseként. Továbbra is figyelemmel kell lenni arra a szabályra is, hogy az elhatárolt veszteséget a keletkezésük sorrendjében kell felhasználni.
Azoknak az adóalanyoknak, akiknek 2004. előtt keletkezett elhatárolt veszteségük van, némileg bonyolódik a számítás. A 2004. évet megelőző veszteség felhasználására ugyanis átmeneti előírások vonatkoznak, ami azt jelenti, hogy ezekre a veszteségekre a korlátozást nem kell alkalmazni.

Először a 2004. előtti adóévekben keletkezett elhatárolt veszteséget kell felhasználni, majd a 2004-től keletkezett veszteséget, amely korlátozottan érvényesíthető.

Példa a 2012. évi adóalap számítására:

Elhatárolt veszteség korábbi évekről (2008, 2009):   100 millió forint
A társaság 2012-es üzleti évének adózás előtti eredménye:   60 millió forint
Társasági adó törvény szerinti csökkentő, növelő tételek elhatárolt veszteség felhasználása nélkül:  40 millió forint
Számított adóalap:   100 millió forint
Felhasználható elhatárolt veszteség (számított adóalap 50%-a)   50 millió forint
Társasági adóalap:   50 millió forint
Továbbvihető elhatárolt veszteség   50 millió forint

Míg a 2011-es adóévben előfordulhatott, hogy a társasági adóalapjuk nulla volt a felhasznált elhatárolt veszteség miatt, addig 2012-es adóévben, mint a példán is látható ez már nem fordulhat elő.

A veszteségelhatárolás további szabályai

2012-től új szabályok léptek életbe az elhatárolható veszteségekre átalakulás és cégvásárlás terén is. Átalakulás esetén kettős feltételnek kell megfelelni, hogy a jogutód a jogelőd elhatárolt veszteségét felhasználhassa.  Egyrészt az átalakulás során a jogutód társaságban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást olyan tagnak, részvényesnek kell szereznie, amely vagy amelynek kapcsolt vállalkozása a jogelődben ilyen befolyással az átalakulás napját megelőző napon is rendelkezett, másrészt az átalakulást követő két adóévben a jogelőd által folytatott tevékenységből árbevételt kell szereznie. 2013-tól enyhül ez a szabályozás, és ha az adózó az átalakítást követő két adóévben jogutód nélkül megszűnik, nem kell megfelelnie az árbevétel két éves szabályának. Ezt a szabályt kell alkalmazni cégvásárlás esetén azokra a cégekre is, akik azért nem tudják a megvásárlás előtti árbevételt szerző tevékenységüket két évig folytatni, mert a vásárlást követő két adóéven belül megszűnnek.

Kedvező változás vonatkozik 2013-tól azokra a társaságokra is, akikkel szemben kezdeményezett csődeljárási vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel jóváhagyott egyezséggel szűnik meg. Ezeknél a társaságok ugyanis a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékának az egyezségre tekintettel elengedett kötelezettség felével növelt összegben számolható el az adózás előtti eredmény csökkenéseként.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére