A rehabilitációs hozzájárulás módosításai a munkaerő kölcsönzöttek tekintetében

RTEmagicC_woman-thinking_12.jpgA Közlönyben 2015. június 18-én megjelent 2015. évi LXXIV. törvény egy ponttal kiegészítette a többek között rehabilitációs hozzájárulásról rendelkező jogszabályt. A módosítás értelmében a hatályba lépést követően megváltozik a munkaerő kölcsönzés keretében foglalkoztatottak statisztikai létszámbavételének módja. Átmeneti rendelkezés hiányában ez azt is eredményezi, hogy más számítási módszert kell alkalmazni július 19-e előtt és után a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál.

A módosítást megelőzően a rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség megállapításánál az általános statisztikai állománylétszám és a kapcsolódó kötelező foglalkoztatási szint meghatározásánál a kölcsönbeadónál jelent meg a kikölcsönzött munkaerő, mint foglalkoztatott személy. A jogszabályi indoklás alapján így a kölcsönbevevő cégek nem voltak a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására ösztönözve mivel a rehabilitációs hozzájárulás a kölcsönbeadót terhelte. Kereslet híján a kölcsönbeadók sem voltak motiválva a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására miután az így keletkező többlet költséget nagy valószínűséggel belefoglalták a kölcsönzési szolgáltatási díjba.

Mivel még mindig a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának népszerűsítése a cél így a jelen módosítás értelmében július 19-ét követően a munkaerő kölcsönzés keretében foglalkoztatottak már nem a kölcsönbeadó statisztikai létszámában jelennek meg, hanem a kölcsönbevevőnél. Ez alapvetően befolyásolja a kölcsönbevevő kötelező foglalkoztatási szintjét és ezáltal a fizetendő rehabilitációs hozzájárulást is. Az újonnan megjelent törvény nem rendelkezik az átmeneti időszakról, így a harmadik negyedéves hozzájárulás előleg számításnál figyelni kell rá, hogy más szabályokat kell alkalmazni július 19 előtt és után.

A módosító jogszabály egy lehetőséget határoz meg arra, hogy mikor kell továbbra is a kölcsönbeadónak figyelembe venni a kikölcsönzött munkavállalókat a létszám és rehabilitációs hozzájárulás kiszámításánál. Amennyiben a kölcsönbeadó nyilatkozik a kölcsönbevevőnek, hogy ő a jogszabály változást követően is figyelembe kívánja venni a kikölcsönzött munkavállalókat a saját kötelezettségeinek a megállapításakor úgy ez a kötelezettség nem száll át a kölcsönbevevőre. Fontos, hogy arról viszont nem kell nyilatkozni, ha ezentúl nem a kölcsönbeadó akarja figyelembe venni ezen foglalkoztatottakat, mivel ez a törvény alapvetően alkalmazandó főszabálya.

Jogszabály alapján a nyilatkozatnak nincs semmilyen formai követelménye, javasolt viszont azt a foglalkoztatás megkezdéséig kiadni a kölcsönbevevő felé, legkésőbb viszont a negyedévet követő 20-áig, hogy a negyedéves rehabilitációs hozzájárulási előleg megállapítható legyen. Ez különösen a jelenlegi átmeneti időszakban fontos, hogy a következő, október 20-ai negyedéves határidőre tisztázva legyen a helyzet a kölcsönbevevőknél, ezzel is elkerülve a hatóság bírságolását.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére