A pénzforgalmi áfa szabályai

Könyvelés, Bérszámfejtés, HR AdminisztrációAz elmúlt év során elfogadott törvénymódosítás szerint 2014. július 1-től kezdődően módosul az időszakos elszámolású ügyletek teljesítésének időpontjára vonatkozó szabályozás. Mindez azt jelenti, hogy azoknál az ügyleteknél, amelyek időszakos elszámolás alá esnek, a teljesítés időpontjának az elszámolási időszak utolsó napját kell tekinteni.

Ez a rendelkezés olyan helyzetet is eredményezhet, hogy adott időszakban „kétszeres” áfát kell fizetni, amely akár likviditási problémát is okozhat. Kedvező hír azonban, hogy a bevezetését 2015. januárig elhalasztanák. Érdemes ezt az időszakot arra fordítani, hogy az adott ügyletek szerződéses hátterét áttekintsük, esetleg újratárgyaljuk. Ezzel elkerülhetjük azt, hogy hamarabb rendezzük egy adott számla áfa tartalmát a költségvetés felé, mint ahogy az a partnerünktől befolyna.

Azon vállalkozásoknak, amelyek a partnerrel történő egyeztetés során nem járnak sikerrel, likviditási problémáik elkerülésére megoldást nyújthat a pénzforgalmi áfa elszámolása.  Az alábbi írásunkban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a pénzforgalmi áfa elszámolásával kapcsolatban.

A pénzforgalmi szemléletű adózás bevezetésére a 2010/45/EU Tanácsi irányelve adott lehetőséget, melynek részletes szabályait az Áfa tv. XIII/A fejezete tartalmazza.

A pénzforgalmi elszámolás azt jelenti, hogy választása esetén a vállalkozásnak a fizetendő adóját akkor kell megállapítania, ha a vevő az ellenértéket részére megtérítette. Természetesen a beszerzéseihez kapcsolódó levonási jogával is csak akkor élhet, ha a vételárat az eladó részére megfizette.

Mindezek mellett a pénzforgalmi elszámolás a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany levonási jogára is hatással van. Az előírás szerint ugyanis a pénzforgalmi áfát választó társaság partnere is csak akkor helyezheti levonásba az áfát a számla alapján, ha azt pénzügyileg rendezte.

A pénzforgalmi elszámolás alkalmazása választáshoz kötött. A 2015. évre vonatkozó választást legkésőbb 2014. december 31.-én be kell jelenteni. Amennyiben az év végi határidőt a vállalkozás elmulasztja, a következő évre nézve elveszíti ezen adózási forma kedvezményeit. Kedvező azonban a szabályozás abból a szempontból, hogy az újonnan alakuló vállalkozások is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Azok a vállalkozások viszont, amelyek a pénzforgalmi áfa fizetők köréből kiesnek, a következő két évben nem kérhetik ismét az új adózási mód alkalmazását.

Miután a rendelkezés a kisvállalkozások terheit igyekszik csökkenteni, a választásához bizonyos feltételeknek teljesülni kell. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy kik élhetnek a pénzforgalmi szemléletű elszámolás lehetőségével.

A feltételek egyik köre az árbevételre vonatkozik. Pénzforgalmi elszámolás ugyanis csak abban az esetben választható, ha éves szinten, göngyölítetten az adóalany összes termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának ellenértéke nem haladja meg a 125.000.000 forintot. Ezen értékhatárnak mind a tárgy évre, mind az azt megelőző időszakra nézve meg kell felelni. A fentiek mellett figyelemmel kell lenni azokra a kiegészítő szabályokra is, amelyek alapján nem kell az összeghatárba beleszámítani többek között a tárgyi eszköz, immateriális jószág, új közlekedési eszköz értékesítéséből származó ellenértéket.

Mindezek mellett pénzforgalmi adózást csak olyan vállalkozás választhat, amelynek legalább telephelye, gazdasági célú letelepedés hiányában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van és a tárgyév első napján kisvállalkozásnak minősül. Amennyiben nem esik a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény személyi hatálya alá, akkor viszont teljesítenie kell a kisvállalkozásra vonatkozó feltételeket. Ez azt jelenti, hogy az összes foglalkoztatott létszáma nem lehet több 50 főnél, illetve az éves nettó árbevétel vagy mérleg főösszeg 10 millió euró alatt kell, hogy maradjon.

A jogszabály további követelményt is támaszt, a számlákon ugyanis fel kell tüntetni a pénzforgalom szerinti adózás tényét. Aki ezt elmulasztja, arra a számlára nem alkalmazhatja azt a kedvezményt, amely lehetővé teszi, hogy csak a számla pénzügyi rendezésekor kell megfizetnie az áfát, azt tulajdonképpen a teljesítési időpontban már be kell vallania.

Az esetleges bírságok elkerülése érdekében arra is nagyon kell figyelni a vállalkozásoknak, ha átlépik az értékhatárokat és megszűnik számukra a pénzforgalmi áfázás lehetősége, azt jelentsék az adóhatóságnak és arra a számlára, amellyel az értékhatárt átlépte, már ne alkalmazzák ezt az adózási módot.

Hogy kinek érdemes a pénzforgalmi szemléletű adózást választania? Nyilvánvalóan azoknak, akik rendszeres áfa-befizetők. A főként áfa-visszaigénylők viszont jobban járnak, ha az általános szabályoknál maradnak.

Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a pénzforgalmi adózás választása mellett döntő adóalanyoknak nagyobb adminisztrációs teherre kell felkészülniük. Nem elegendő ugyanis kizárólag a kiállított és befogadott számlák teljesítési időpontján alapuló nyilvántartást vezetni, be kell tudni mutatni ellenőrizhető módon a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket is.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Megjelenítve 1 hozzászólás

Vissza az oldal tetejére