2015 évi személyi jövedelemadó megállapítás, bevallási módok

iStock_000017496132XSmallEbben az évben is közeledik a magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallási határideje. Ezzel kapcsolatban szeretnénk Önnek tájékoztatást nyújtani, hogy milyen módokon tehet eleget bevallási kötelezettségének, és ennek során milyen határidőket kell figyelembe vennie.

Törvényi kötelezettségként az adózóknak az adóévet követően személyi jövedelemadó bevallást kell tenniük az adózási kötelezettség alá eső bevételeikről, jövedelmeikről, a megállapított és a levont adóról, adóelőlegről, az adókülönbözetről.

A 2015. évi személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségnek az adózók többféle módon tehetnek eleget: munkáltatói adómegállapítással, egyszerűsített bevallással, adónyilatkozat tételével, önadózóként adóhatósági közreműködés nélkül készített bevallással, s új típusként bevallási nyilatkozat tételével. A bevallási módok választásának eltérő feltételrendszere van, ezért az adózóknak figyelmesen kell eljárniuk a választás során.

Az egyszerűsített bevallás a 1553NY nyomtatványon tehető, melyet 2016. február 15-ig kell benyújtani az adóhatósághoz. Az adónyilatkozat a 1553ADÓNYILATKOZAT nyomtatványon nyújtható be 2016. május 20-ig. Az egyszerűsített bevallás és az adónyilatkozat utoljára a 2015. évre vonatkozóan készíthető. Elmondható, hogy nem túl széles körben választják e típusú bevallási módokat, amennyiben mégis ezeket részesítenék előnyben, az adóhatóság honlapján részletes leírás található a nyomtatvány kitöltési útmutatójában a feltételekről.

A munkáltató döntése, hogy a munkáltatói adómegállapítás elkészítését vállalja-e. Amennyiben a munkáltató úgy dönt, hogy nem vállalja, akkor a döntésről nincs bejelentési kötelezettsége az adóhatóság felé, de ha nem vállalja, akkor köteles tájékoztatni a munkavállalóit a további bevallási módok választásának lehetőségéről.

Amennyiben az Ön munkáltatója vállalja a munkáltatói adóelszámolást, annak választásáról Ön a munkáltatója felé nyilatkozhat 2016. február 1-jéig a 15NY29 nyomtatványon. Ennek feltétele, hogy a nyilatkozattétel időpontjában a munkáltatónál munkaviszonyban áll, és megfelel a munkáltatói adómegállapítás feltételeinek. A 15NY29 nyomtatványon arról is nyilatkozik, hogy Ön más módon (egyszerűsített bevallással, adónyilatkozat tételével, önadózással adóhatósági közreműködés nélkül, bevallási nyilatkozattal) NEM teljesíti bevallási kötelezettségét.

Amennyiben Ön nem kéri, vagy nem jogosult a munkáltatói adómegállapításra, (azaz bevallási nyilatkozattal, egyszerűsített bevallással, adónyilatkozattal, önadózással teljesíti bevallási kötelezettségét), ebben az esetben a munkáltatójának a 15NY30 nyilatkozatot kell leadnia 2016. február 1-jéig.

Munkáltatói adómegállapítás választása esetén Önnek 2016. március 21-ig kell az adóelszámoláshoz szükséges minden igazolást leadnia a munkáltatójának.

A leadott 15NY29 nyilatkozat és a bevalláshoz szükséges igazolások alapján a munkáltató 2016. május 2-ig állapítja meg az Ön adóját és az erről szóló adatszolgáltatást 2016. május 20-ig továbbítja az adóhatósághoz.

Az esetleges adókülönbözet a május hónapra vonatkozó bérszámfejtésnél kerül rendezésre legkésőbb 2016. június 10-ig.

Amennyiben adójának 1+1%-áról kíván rendelkezni, a rendelkező nyilatkozatokat 2016. május 10-ig adhatja le munkáltatójának, vagy a munkáltatói adómegállapítástól függetlenül beküldheti az adóhatóságnak 2016. május 20-ig papír alapon vagy – ha rendelkezik ügyfélkapus jogosultsággal – elektronikus úton, a 15EGYSZA nyomtatványon.

A bevallási nyilatkozat, mint adóhatósági adómegállapítás új forma, mely első ízben 2015 évre tehető. Ennek feltétele, hogy a magánszemély 2015 évben

  • kizárólag munkáltatótól származó belföldön adóköteles jövedelmet szerzett, (ide nem értve: a kamatjövedelmet, az osztalékból, az árfolyamnyereségből származó jövedelmet, a vállalkozásból kivont jövedelmet és az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet, ha annak összege az egymillió forintot meghaladja, valamint az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által jóváírt támogatói adományt)
  • tételes költségelszámolással költséget, költséghányadot – kivéve a 10% költséghányadot – nem számol el
  • családi kedvezményt, első házasok kedvezményét, súlyos fogyatékos kedvezményt nem érvényesít
  • lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezményét, illetve halasztott tandíjkedvezményt nem érvényesít
  • önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, nyugdíj-előtakarékossági, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot nem kíván tenni

Nem kizáró ok a bevallási nyilatkozat tételéhez, ha a magánszemély ekho-s nyilatkozatot tett, ha egyszerűsített foglalkoztatás alapján szerzett jövedelmet, vagy a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójáról szóló jogszabály hatálya alá tartozó bevételt szerzett.

A bevallási nyilatkozat választásáról – amennyiben a nyilatkozattétel időpontjában munkaviszonyban áll – a munkáltatója felé kell nyilatkoznia 2016. február 1-ig a 15M30 nyomtatványon, a megfelelő kódkockába tett „X” jellel (mely a 15M nyomtatvány 15M30-02 lapján, a VI. részben az Adóhatósági adómegállapításra vonatkozó nyilatkozat cím alatt található).

Ha több munkáltatója is van, akkor kizárólag az egyik, választása szerinti munkáltatójánál nyilatkozhat.

Amennyiben Ön a nyilatkozattétel időpontjában munkáltatóval nem rendelkezik, ebben az esetben bevallási nyilatkozatát az állami adóhatósághoz a 15NY31 nyomtatványon teheti meg 2016. február 1-ig elektronikusan vagy papíralapon. A nyomtatványon a személyes adatokon kívül mást nem kell feltüntetnie.

A bevallási nyilatkozat bevallásnak minősül, tehát a bevallási nyilatkozat megtételén kívül Önnek nincs más teendője, azaz bevallási nyilatkozat választása esetén egyéb más módon ne teljesítsen bevallást!

A bevallási nyilatkozat és a rendelkezésre álló adatok alapján az állami adóhatóság 2016. május 20-ig állapítja meg az Ön adóját, amely az Ön adóbevallásának minősül. Az adó megállapításáról az adóhatóság a magánszemélyt nem értesíti.

Értesítést határozat formájában Önnek kizárólag akkor küld az adóhatóság, ha az általa elkészített bevallás alapján Önnek fizetendő vagy visszaigényelhető adója keletkezik.

A bevallás 2016. május 20-tól elérhető az adóhatóság honlapján, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákban papír alapon is kikérhető. Amennyiben szükséges, Ön az adóhatóság által elkészített bevallását 2016. május 20-át követően önellenőrzéssel helyesbítheti.

Ha Ön nem volt jogosult bevallási nyilatkozat tételére és az adóhatóság ezt a tényt a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, s az adó megállapítását megelőzően erről Önt tájékoztatja és felszólítja a 1553-as bevallás benyújtására.

Bevallási nyilatkozat tétele esetén az szja 1+1%-áról rendelkező nyilatkozatát beküldheti külön borítékban papíralapon, vagy a 15EGYSZA nyomtatványon elektronikus úton 2016. május 20-ig az adóhatóság részére, vagy odaadhatja munkáltatójának 2016. május 10-éig, hogy ő továbbítsa az adóhatóság felé.

Amennyiben munkáltatója nem vállalja a munkáltatói adómegállapítást, ebben az esetben is választhatja a bevallási nyilatkozat megtételét a 15M30 nyomtatványon a megfelelő kódkockába tett „X” jelöléssel

Amennyiben az Ön munkáltatója nem vállalta a munkáltatói adómegállapítást, vagy Ön nem jogosult munkáltatói adómegállapításra, sem bevallási nyilatkozat tételére, sem egyszerűsített bevallásra, sem adónyilatkozat tételére, vagy választása alapján önadózással, adóhatósági közreműködés nélkül kívánja teljesíteni a bevallási kötelezettségét, azt a 1553-as nyomtatványon kell megtennie.

A csökkentett vagy teljes adattartalmú 1553-as bevallás benyújtásának határideje 2016. május 20-a.

Az 1+1%-áról rendelkező nyilatkozatát a 1553 bevallással együtt, vagy a bevallástól függetlenül papíralapon, vagy a 15EGYSZA nyomtatványon elektronikus úton lehet elküldeni az adóhatóság részére.

A fentiektől eltérően, amennyiben Ön vállalkozói tevékenységet folytat, vagy általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, a személy jövedelemadó bevallását 2016. február 25-éig kell benyújtania.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére