2013-tól a NAV látókörébe kerül a környezetvédelmi termékdíj

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény idei évi egyik fontos változása, hogy a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a továbbiakban ismét az állami adóhatóság látja el a vámhatóság helyett.

Változás időpontja

Figyelnünk kell azonban arra, hogy a 2013. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó bevallásokat, bevalláspótlásokat és önellenőrzéseket 2013. február 14-ig még a vámhatóságnak küldjük el. Ezen időpontig a kapcsolódó befizetéseket is a vámhatósághoz kell teljesíteni.
2013. február 14-ét követően azonban a környezetvédelmi termékdíj bevallásait és önellenőrzéseit már az állami adóhatósághoz kell benyújtani, illetve az állami adóhatóságnak kell a termékdíjat befizetni.

Számlaszámok

Fontos tudnunk, hogy a fentiek következtében változtak a befizetéshez kapcsolódó számlaszámok is. A vámhatósághoz természetesen az eddigi számlaszámra kell utalnunk, abban nincs változás, sőt a NAV termékdíj adóbevételi számlaszáma sem módosult, csupán az adónem kódja. 2013. február 15-től teljesítendő befizetéseknél azonban figyelnünk kell arra, hogy a késedelmi pótlék, bírság, kamat és önellenőrzési pótlékot a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő késedelmi pótlék számlára 10032000-01076985-00000000, illetve a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos befizetések bevételi számlára kell teljesítenünk, amely a következő: 10032000-01076301-00000000

Képviselet szabályai

A képviseletre vonatkozó szabályozás szintén változott, ami azt jelenti, hogy az idén már az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentése a 13VAMO nyomtatványon, illetve az elektronikus ügyintézésre vonatkozó képviselet bejelentése a 13T180 adatlapon történik.
2013-tól már termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személy is láthat el képviseleti jogosultságot. Természetesen kizárólag környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyekben járhat el, többek között beküldheti a termékdíj bevallásokat, folyószámlát tölthet le, fizetési könnyítésre, mérséklésre irányuló kérelmet nyújthat be elektronikusan, illetve jogosult lehet egy esetleges végrehajtási eljárás során elektronikus kapcsolattartásra, amennyiben erre a képviselt adózó meghatalmazza.
Azok a képviselők, akiknek korábban bejelentett jogosultsága valamennyi adóügy intézésére kiterjedt, vagy teljes körű állandó meghatalmazással rendelkeztek, a termékdíj ügyeket 2013-tól is intézhetik külön adóhatósági bejelentés nélkül.

A fenti módosítások egyértelmű célja, hogy az állami adóhatóság hatásköre és jogosultsága az egyes adókötelezettségek ellenőrzése, és az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés során bővüljenek. Nagyon fontos, hogy a jövőben is kellő körültekintéssel járjunk el a termékdíj adókötelezettségünk teljesítése kapcsán.

Szóljon hozzá a bejegyzéshez!

Nincs hozzászólás

Vissza az oldal tetejére